Du kan konfigurera en Webex kort-, skriv bords-eller rums serie enhet med ett rum för användning av en proxyserver för HTTPS-och websocket-trafik.

Du kan lägga till information om proxy-servern manuellt eller med hjälp av automatisk identifiering. Vid automatisk identifiering används en URL för att leta reda på en konfigurations fil som innehåller relevanta information om proxy-servern.

RoomOS stöder följande typer av autentisering:

 • Ingen

 • Grundläggande

 • Sammanfattad


Proxyserverstödet gäller bara HTTP(S)-trafik. För medietrafik (UDP/TCT/TLS) krävs fortfarande direktåtkomst till internet. Mer information finns i Nätverkskrav för Cisco Webex-tjänster.

 1. Få åtkomst till proxyinställningarna.

  Om enheten är ny eller har återställts:

  • Skriv bords-eller rums serie: Välj Cisco Webex samtals tjänst i installations guiden för första gången. Välj Proxyalternativ på registreringsskärmen.

  • Plan Välj proxyinställningar på registrerings skärmen.

  Om enheten redan är aktiverad:

  • Tryck på enhetens namn i homescreen och tryck sedan på inställningar. Bläddra till nätverk och tjänst och tryck på nätverks anslutning. Gå till nästa skärm och välj avancerade nätverks inställningar och bläddra nedåt till proxyservern.

 2. Lägg till information om proxyservern manuellt eller med automatisk identifiering.

  Manuell konfiguration:

  Välj manuell i alternativen för proxy. Ange proxyvärdens IP-adress/FQDN och proxyportens nummer. Om du vill använda Digest-autentisering (valfritt) måste det finnas en autentisering för växla proxyserver. Ange ett Användarnamn och en Lösenordsfras.

  Automatisk identifiering:

  Välj Auto från alternativen för proxy. Använd Auto Discovery (WPAD) som standard. Lämna den här inställningen på om enheten hämtar proxyserverns adress från DNS eller DHCP. Du kan också växla över inställningen och sedan skriva in PAC-URL: n där slut punkten kan hämta proxyserverns adress.

 3. När du är klar trycker du på bock markeringen högst upp till höger på skärmen.

 1. Få åtkomst till proxyinställningarna.

  Om enheten är ny eller har återställts:

  • Skriv bords mini: Välj Cisco Webex samtals tjänst i installations guiden för första gången. Välj Proxyalternativ på registreringsskärmen.

  • Styrelse Pro: Välj proxyinställningar på registrerings skärmen.

  Om enheten redan är aktiverad:

  • Dra från skärmens högra sida och tryck sedan på enhets inställningar. Bläddra till nätverk och tjänst och tryck på nätverks anslutning. Gå till nästa skärm och välj avancerade nätverks inställningar och bläddra nedåt till proxyservern.

 2. Lägg till information om proxyservern manuellt eller med automatisk identifiering.

  Manuell konfiguration:

  Välj manuell i alternativen för proxy. Ange proxyvärdens IP-adress/FQDN och proxyportens nummer. Om du vill använda Digest-autentisering (valfritt) måste det finnas en autentisering för växla proxyserver. Ange ett Användarnamn och en Lösenordsfras.

  Automatisk identifiering:

  Välj Auto från alternativen för proxy. Använd Auto Discovery (WPAD) som standard. Lämna den här inställningen på om enheten hämtar proxyserverns adress från DNS eller DHCP. Du kan också växla över inställningen och sedan skriva in PAC-URL: n där slut punkten kan hämta proxyserverns adress.

 3. När du är klar trycker du på bock knappen högst upp till höger på menyn. Tryck sedan var som helst på skärmen för att lämna menyn Inställningar.