1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster i vänstermenyn, klickar på Möte och klickar sedan på Webbplatser.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du e-postmall.

4

I listrutan Befintliga e-postmallar för väljer du Företag och väljer sedan e-postmallen Avisering om värdens innehåll efter mötet.

5

Ta bort parametern %ParticipantsSummary% i HTML-e-posttexten.

6

Ta bort parametern %ParticipantsSummaryTXT% i textens e-posttext.

7

Klicka på Förhandsgranska HTML för att se till att mallen ser ut som förväntat och klicka sedan på Spara.

8

Upprepa detta förfarande för alla språk som mallen har stöd för.

1

Logga in på din Webex-webbplats och klicka sedan på Webbplatsadministration.

2

Gå till Konfiguration > E-post > E-postmallar.

3

I listrutan Befintliga e-postmallar för väljer du Företag och väljer sedan e-postmallen Avisering om värdens innehåll efter mötet.

4

Ta bort parametern %ParticipantsSummary% i HTML-e-posttexten.

5

Ta bort parametern %ParticipantsSummaryTXT% i textens e-posttext.

6

Klicka på Förhandsgranska HTML för att se till att mallen ser ut som förväntat och klicka sedan på Spara.

7

Upprepa detta förfarande för alla språk som mallen har stöd för.