Innan du börjar

  • Alla hybridtjänster som körs på resursen måste först inaktiveras.

  • Du kan endast utföra den här proceduren från Control Hub, inte direkt i resursgränssnittet för hybridtjänster.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster > Hybrid , klicka Visa från kortet Lokala resurser och klicka sedan på från ett resursnamn i listan.

2

Bläddra till Kluster och klicka sedan på Ta bort . När du har läst och förstått bekräftelsen och är säker på att du vill fortsätta klickar du på Bekräfta .

Nästa steg

Du kan läsa en resurs för hybridtjänster om du ångrar dig, men du måste konfigurera om dess inställningar och återaktivera Webex-appanvändare för hybridtjänster.