Genom att ta bort hybridtjänster från dina lokala resurser tar du inte bara bort användaråtkomsten till funktionerna. Du tar också bort den relaterade konfigurationen.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster > Hybrid och klicka sedan på Visa inställningar på ett hybridservicekort.

2

Bläddra till Inaktivera och klicka på Inaktivera .

3

Läs varningen som visas och fortsätt sedan om du är säker.

Tjänsten är inte längre tillgänglig för din organisation och all lokal anslutningsprogramvara tas bort från dina registrerade resurser.