För att lägga till hybrid Kontexttjänst kluster, se Registrera ditt program med Kontexttjänst.

1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster och klicka sedan på Öppna under alla resurser från lokal resurs kortet.

Alla dina registrerade lokala resurser visas som kort som innehåller information och inställningar som du kan hantera. Du kan också klicka på Lägg till resurs för att lägga till en ny.

2

(valfritt) Filtrera resursen som visas på den här sidan eller Sök efter ett specifikt resurs namn.

3

Från ett resurs kort klickar du på Inställningar och konfigurera sedan de resursbaserade inställningarna efter behov.

4

Från ett resurs kort klickar du på Inställningar och klicka sedan på noder för att konfigurera platsspecifika inställningar efter behov.