Inledning

Partner Connect – Connectivity Questionnaire (PQ) används av Cisco för att möjliggöra partneranslutning med Webex Calling instans. Det här frågeformuläret tillhandahålls i arbetsboksformat och används som ett verktyg för att utbyta teknisk information mellan Cisco och partners. PQ krävs per geografiskt område (AMER, EMEA, APAC, AUS). Cisco samarbetar med partnern för att fylla i frågeformuläret.

Anslutningsalternativ inkluderar:

  • Partner Connect (Partner aggregerad kundanslutning)

  • Partner Connect via Direct Connect

  • Partneranslutning via Equinix Cloud Exchange (ECX)

  • PartnerConnect via en blandning av Direct och ECX

Se Anslut till dedikerad instanspartner för mer information om Partner-anslutning.

Se Frågeformulär för dedikerad instanspartner Connect peering för arbetsboken som låter partner utbyta teknisk information med Cisco för anslutning till dedikerad instans.

Arbetsbok Allmän översikt

Följande måste göras i PQ-processen:

1

Fyll i bladet Allmän kontaktinformation.

2

Fyll i bladet Beredskapsdatum för partner.

3

Fyll i arbetsbladet för partneranslutning beroende på om anslutningstypen är Direct, Cloud Exchange (ECX) eller en blandning av båda.

4

Ge den ifyllda PQ till Cisco.

Instruktioner för arbetsbladet

Utför följande steg för att skapa en anslutning:

1

Fyll i informationen i kalkylbladet för partneranslutning och välj Direct, ECX eller en blandning av båda som anslutningstyp.

2

För Direct Connect tillhandahåller Cisco ett behörighetsbrev (LOA) för två kretsar per datacenter för respektive region.

3

Alla anslutningsförfrågningar går igenom en intern Cisco granskning innan de godkänns.

4

Partner:

  • Fungerar med Equinix för att slutföra kabeldragningen enligt LOA

  • Ger en bekräftelse på de fullständiga korsanslutningarna till Cisco via e-post (för direkttyp)

  • Slutför BGP/routningskonfigurationen för respektive virtuell anslutning/VRF och aviserar Cisco

5

Cisco tillhandahåller BGP-konfigurationen och tillhandahåller en guide för anslutningsvalidering så att partnern kan utföra slutpunktsvalidering.

6

Om detta lyckas får partnern ett meddelande om att anslutningsstatusen är aktiv.

7

Traffik tillåts nu via den nya anslutningen.