Du kan använda strömadaptern som medföljer telefonen för att starta den. Om ditt nätverk har stöd för Power over Ethernet (PoE) kan du koppla telefonen till nätverket för att starta den.

Beroende på hur kontoret är ordnat kan du ge konferenstelefonen ström via Power over Ethernet (PoE) eller använda en Cisco IP-telefon-ströminjektor.

Du kan tillföra ström till din telefon på ett av dessa två sätt:

 • Använd strömadaptern som medföljer telefonen.

 • Skrivbordstelefoner: Om ditt nätverk har stöd för Power over Ethernet (PoE) kan du koppla din telefon till nätverket. Anslut en Ethernet-kabel till Ethernet-telefonporten Och in i nätverket.

 • Konferenstelefon: Din konferenstelefon måste strömförsörjas från någon av dessa källor:

 • 7832

  • PoE (”Power over Ethernet”) som tillhandahålls av ditt nätverk

  • Cisco IP-telefon, ströminjektor

  • En PoE-strömsladd och Power Cube 3.

 • 8832

  • Power over Ethernet (PoE)

   • Nordamerika

    • Cisco IP-konferenstelefon 8832 PoE-injektor

    • Cisco IP-konferenstelefon 8832 Ethernet-koppling

   • Utanför Nordamerika – Cisco IP konferenstelefon 8832 PoE injektor

  • Icke-PoE Ethernet

   • Nordamerika

    • Cisco IP-konferenstelefon 8832 Icke-PoE med Ethernet-injektor

    • Cisco IP konferenstelefon 8832 Ethernet-injektor med en Cisco IP konferenstelefon 8832-strömadapter ansluten till ett eluttag.

   • Utanför Nordamerika – Cisco IP konferenstelefon 8832 icke-PoE Ethernet-injektor

Om du inte är säker om ditt nätverk har stöd för PoE kan du höra med administratören.