När du ringer Cisco Jabber använder appen ditt jobbnummer och visar detta jobbnummer för personen som du ringer.

Du kan ringa samtal på olika sätt beroende på hur ditt konto är konfigurerat.

Kontrollera dina kontoinställningar om du vill se till att din systemadministratör har aktiverat DVO-funktionen.

I följande tabell jämförs beteendet mellan VoIP- och DVO-samtal utifrån olika kriterier:

Tabell 1. Jämförelse mellan beteendet för VoIP- och DVO-samtal
Kriterier VoIP DVO
Använda nätverk Trådlösa nätverk eller mobildatanät Mobilröstnät
Högsta antalet samtal åt gången Två

Endast ett samtal i taget är aktivt. Det andra sätts automatiskt i vänteläge.

Ett

Funktioner för aktiva samtal

(t.ex. vänteläge eller konferens)

Tillgänglig Inte tillgänglig
Inkommande samtal Öppnas i Cisco Jabber Öppna i det inbyggda telefonprogrammet
Utgående samtal Cisco Jabber ringer omedelbart det angivna numret. Företagets samtalssystem ringer upp dig innan det angivna numret slås.

Följande tabell visar vilka samtalsinställningar du kan konfigurera i Cisco Jabber-menyn Inställningar baserat på hur ditt konto för Telefontjänster har konfigurerats.

Tabell 2. Samtalsinställningar
Om ditt konto ... Du kan modifiera de här Cisco Jabber-inställningarna
är aktiverat för video

Skicka automatiskt – Använd den här inställningen om du vill aktivera och inaktivera video automatiskt för samtal.

Mobildatanätverk: Använd denna inställning för att automatiskt aktivera eller inaktivera video när du använder ett mobildatanätverk.


 

De här alternativen är inte tillgängliga om du aktiverar läget för låg bandbredd.

inte har DVO aktiverat Läge för låg bandbredd – Använd den här inställningen för att optimera ljudet om du ringer VoIP-samtal medan du är ansluten till ett nätverk med låg bandbredd.
har DVO aktiverat

Samtalsalternativ: Ange om du alltid vill Cisco Jabber ringa VoIP-samtal, alltid ringa samtal med ditt mobilsamtalsnät eller automatiskt välja samtalsmetod beroende på vad du har för nätverksanslutning.

Läge för låg bandbredd: Om du väljer ett samtalsalternativ som använder VoIP, visar Cisco Jabber inställningen för låg bandbredd. Använd den här inställningen för att optimera ljudet om du ringer VoIP-samtal när du är ansluten till ett nätverk med låg bandbredd.