1

עבור אל צוותים ולאחר מכן בחר את צוותים בארכיון רשימה נפתחת.

2

בחר את הצוות שברצונך לשחזר ולחץ הפעל .

1

הקש על שלך תמונת פרופיל , ולאחר מכן בחר הגדרות > העברת הודעות > צוותים בארכיון .

2

בחר את הצוות שברצונך לשחזר והקש הוצא מהארכיון .

1

עבור אל צוותים ולאחר מכן בחר את הצג צוותים בארכיון רשימה נפתחת.

2

בחר את הצוות שברצונך לשחזר ולחץ הפעל .