1

עבור אל Teams ולאחר מכן בחר את הרשימה הנפתחת Teams המאוחסנת בארכיון.

2

בחר את הצוות שברצונך לשחזר ולחץ על הפעל.

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות > העברת הודעות > צוותים המאוחסניםבארכיון.

2

בחר את הצוות שברצונך לשחזר והקש על Unarchive.

1

עבור אל Teams ולאחר מכן בחר את הרשימה הנפתחת הצג צוותים בארכיון.

2

בחר את הצוות שברצונך לשחזר ולחץ על הפעל.