Visa ett inspelat utbildningsmöte

1

Om värden kräver att du har ett användarkonto för att kunna titta på en inspelning loggar du in på din Webex Training-webbplats.

2

På vänstra navigeringsraden väljer du Delta i en session > Inspelade sessioner.

3

För inspelningen som du vill visa väljer du ikonen Spela upp.

  • Vid behov anger du lösenordet eller åtkomstkoden som värden gav dig och väljer sedan OK.

  • Vid behov anger du den begärda registreringsinformationen på registreringsformuläret som visas och väljer sedan Registrera.

Webex-spelare öppnar och börjar spela upp inspelningen.

Gå till en inspelnings-URL från e-post, snabbmeddelande eller en annan webbplats

1

Välj inspelnings-URL:ens länk som tillhandahållits av värden.

2

Välj Visa.

  • Vid behov anger du lösenordet eller åtkomstkoden som värden gav dig och väljer sedan OK.

  • Vid behov anger du den begärda registreringsinformationen på registreringsformuläret som visas och väljer sedan Registrera.

Webex-spelare öppnar och börjar spela upp inspelningen.

3

(Valfritt) För att hämta inspelningen, välj ikonen Hämta och spara filen på din dator.