Kayıtlı Eğitim Oturumunu Görüntüleme

1

Toplantı sahibi, bir kaydı görüntülemek için kullanıcı hesabı sahip olmanızı gerektiriyorsa Webex Eğitim sitenizde oturum açın.

2

Navigasyon çubuğunda Oturuma Katıl > Kayıtlı Oturumlar öğesini seçin.

3

Görüntülemek istediğiniz kayıt için İzle simgesini seçin.

  • Gerekirse toplantı sahibinin size verdiği parolayı veya erişim kodunu ve ardından Tamam'ı seçin.

  • Gerekirse açılan kayıt formunda gerekli kayıt bilgilerini sağlayın ve Kaydol'u seçin.

Webex Oynatıcı açılıp kaydı yürütmeye başlar.

E-posta, Anlık İleti veya Başka bir Web Sitesinden Kayıt URL'sine Erişim

1

Toplantı sahibi tarafından sağlanan kayıt URL'si bağlantısını seçin.

2

Görüntüle'yi seçin.

  • Gerekirse toplantı sahibinin size verdiği parolayı veya erişim kodunu ve ardından Tamam'ı seçin.

  • Gerekirse açılan kayıt formunda gerekli kayıt bilgilerini sağlayın ve Kaydol'u seçin.

Webex Oynatıcı açılıp kaydı yürütmeye başlar.

3

(İsteğe bağlı) Kaydı indirmek için İndir simgesini seçin ve dosyayı bilgisayarınıza kaydedin.