Den här funktionen är på som standard. Det går att dölja knappen Delta i Webex i användargränssnittet. Läs Ta bort standardknappar från artikeln i användargränssnittet för mer information.

1

Tryck på knappen Delta i Webex på din enhet eller ledarens startskärm.

2

Ange mötesnummer som finns listat i Webex Meetings och tryck på Delta för att delta i mötet.Om du deltar i ett möte i ett personligt rum kan du använda personens namn eller e-postadress för att söka efter rummet i fråga.


Knappen Delta i Webex är inte tillgänglig på SX10 och SX20 när du använder dem med en fjärrkontroll.

1

Tryck på Delta i Webex på enheten eller kontrollens startskärm.

2

Ange mötesnummer som finns listat i Webex Meetings och tryck på Delta för att delta i mötet.Om du deltar i ett möte i ett personligt rum kan du använda personens namn eller e-postadress för att söka efter rummet i fråga.