Välj Byt kamera enhet eller stoppa min video och Välj sedan kameran som du vill växla till i video anslutnings dialogruta.