בחר התקן מצלמה Switch או עצור את הווידאו שלי ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח חיבור וידאו, בחר את המצלמה שאליה ברצונך לעבור.