1

Öppna skrivbordsappen Cisco Webex Meetings och logga in.

2

I det övre högra hörnet av Webex Meetings skrivbordsappen väljer du ikonen Appinställningar och väljer sedan Inställningar listruta appen i dialogrutan.

3

För varje inställning du anger väljer du Tillämpa för att spara dina ändringar.

4

Visa sparade telefonnummer och klicka på Redigera för att ändra de sparade telefonnumren.

Du tas till Webex-webbplatsen där du kan uppdatera och spara de nya numren.

5

Klicka på Rensa om du vill ta bort de senaste telefonnumren.

1

Öppna skrivbordsappen Cisco Webex Meetings och logga in.

2

På Mac väljer du Cisco Webex Meetings -> inställningar > telefonnummer

3

För varje inställning du anger väljer du Tillämpa för att spara dina ändringar.

4

Visa sparade telefonnummer och klicka på Redigera för att ändra de sparade telefonnumren.

Du tas till Webex-webbplatsen där du kan uppdatera och spara de nya numren.

5

Klicka på Rensa om du vill ta bort de senaste telefonnumren.