Dina Mötes kontroller döljs automatiskt när du inte använder dem. Flytta mus pekaren för att återställa dem. Följande Mötes kontroller är tillgängliga:

Stäng av ljudet när du stänger av ljudet. Klicka på igen för att slå på ljudet.

Video– anger att videon är på. Video är aktive rad som standard såvida du inte har valt att inaktivera den när du ansluter till mötet. Du kommer att se när din video är avstängd.

Dela skärm– dela allt på din skärm.

Starta inspelningen– spela in mötet. Endast du kan spela in mötet. Vid slutet av mötet får du ett e-postmeddelande med inspelnings länken som kan delas med andra.

Deltagar lista– se vilka som deltar i mötet. Knappen är blå när Mötes deltagar listan är öppen.

Alternativ– alternativen kan variera beroende på Mötes inställningarna.

 • Lås rum– begränsad åtkomst till mötet.

 • Kopiera Mötes länk– Kopiera Mötes länken om du behöver skicka den till andra i ett meddelande.

Avsluta möte– för att avsluta mötet för alla. Om du vill lämna mötet utan att avsluta det för alla ska du tilldela en ny värd.

Förutom dessa Mötes kontroller kan du:

 1. Högerklicka på Mötes deltagarens namn för att:

  • Gör dem till värd

  • Stäng av ljudet eller slå på ljudet

  • Ändra roll till värd

  • Avvisa

 2. Klicka på för att Visa Mötes informationen.

 3. Ändra din videolayout, för mer information, se bildskärmar.

Dina Mötes kontroller döljs automatiskt när du inte använder dem. Flytta mus pekaren för att återställa dem. Följande Mötes kontroller är tillgängliga:

Stäng av ljudet när du stänger av ljudet. Klicka på igen för att slå på ljudet.

Video– anger att videon är på. Video är aktive rad som standard såvida du inte har valt att inaktivera den när du ansluter till mötet. Du kommer att se när din video är avstängd.

Dela skärm– dela allt på din skärm.

Deltagar lista– se vilka som deltar i mötet. Knappen är blå när listan är öppen.

AlternativKopiera Mötes länk om du behöver skicka den till andra i ett meddelande.

Lämna mötet– lämna mötet.

Förutom dessa Mötes kontroller kan du:

 1. Klicka på för att Visa Mötes informationen.

 2. Ändra din videolayout, för mer information, se bildskärmar.