Då kan jag visa deras kommande möten i EMR-portalen och klicka på en länk som startar det webbläsarbaserade telehealth-besöket.

Medan de väntar på att hälso- och spersonpersonen ska delta kan du testa deras video-, ljud- och högtalar maskinvara. Dessutom behöver hälso- och sarna bara klicka på länken som tillhandahållits, och de ansluts direkt till en patient.

Webex Instant Connect har stöd för följande webbläsare:

 • Mac OS

  • Chrome-version 75 och senare

  • Firefox-version 60 och senare

  • Safari-version 10 och senare

 • Windows-operativsystem

  • Chrome-version 75 och senare

  • Firefox-version 60 och senare

  • Edge

 • iOS version 13 och senare

  • Safari-version 10 och senare


   

  Webex Instant Connect stöds inte av iOS 15.1 eller Safari 15.1.

 • Android

  • Chrome-version 75 och senare

För att säkerställa att du är redo för ditt konsultation, testa följande funktioner innan du deltar:

 • OS-kompatibilitet

 • Internethastighet

 • Mikrofon

 • Högtalare

 • Kamera

1

Gå till https://instant.webex.com/mediatest och klicka sedan på Starta test.

Webex Instant Connect startar testning av varje funktion.
2

Testa mikrofonen genom att tala och klicka sedan på Ja eller Nej beroende på resultatet. Klicka Hoppa över om du inte vill testa din mikrofon.

3

Klicka på Test för att testa dina högtalare och klicka sedan på Ja eller Nej beroende på resultatet. Klicka Hoppa över om du inte vill testa dina högtalare.

4

Under videotestet klickar du på Ja eller Nej för att ange om din videoförhandsgranskning visades korrekt eller inte.

Nästa steg

Granska resultaten av ditt medietest och korrigera eventuella problem innan du deltar i konsultationen.

När du öppnar din möteslänk öppnas konsultationslobbyn i din webbläsare. Innan du ansluter till din patient kan du logga in, öppna konsultationen iWebex-appen, testa din video, ljud och högtalare för att säkerställa att allt fungerar.


 

Du kan träffa fler än en patient. Webex Instant Connect har stöd för upp till 100 mötesdeltagare för varje konsultation.

1

För att logga in och använda funktionerna iWebex-appenunder konsultationen klickar du på Logga in med Webex och loggar in med dina inloggningsuppgifter.

Om du vill använda din webbläsare och du inte behöver logga in klickar du på Delta som gäst.
2

Klicka på Fortsätt i webbläsaren för att vara värd för konsultationen i din webbläsare, eller klicka på Starta i Webex-appen för att öppna konsultationen iWebex-appen.

3

När du är redo att starta konsultationen med patient klickar du på Starta konsultation.

Konsultationen startar och din patient läggs till i mötet.
4

För att bjuda in fler mötesdeltagare till konsultationen via e-post klickar bjud in gästerdu på Bjud in gäster, anger deras e-postadress, klickar på Bekräfta inbjudan och klickar sedan på Skicka inbjudan.

5

Använd följande möteskontroller under ditt konsultation för att säkerställa att patient har den bästa möjliga upplevelsen under sitt virtuella besök.


 

De flesta av dessa kontroller är också tillgängliga för patient, om inget annat anges.

 • – stänga av eller slå på ljudet för din mikrofon.

 • – aktivera eller inaktivera video.

 • – dela din skärm med de andra deltagarna.

 • (endast leverantör) – ring ut till ett externt nummer för att lägga till en annan mötesdeltagare, till exempel en tokto i konsultationen. Ange numret och klicka sedan på Ring. Använd knappsatsen om du behöver ange siffror under samtalet och klicka på Avsluta telefonsamtal när du är klar.


   

  Den här funktionen är inte aktiverad som standard. Du måste också vara inloggad på Webex och ha möjlighet att ringa PSTN samtal för att använda den här funktionen.

 • – ändra videolayouten, särskilt om det finns fler än två deltagare i konsultationen. Välj mellan enkel, framträdande eller lika.

 • – leverantörer kan välja att avsluta konsultationen för alla mötesdeltagare eller så kan de lämna konsultationen och återansluta till det vid ett senare tillfälle med samma länk. Om en patient klickar på detta lämnar de konsultationen men fortsätter tills leverantören avslutar det. Den här länken kan också komma tillbaka till konsultationen vid ett senare tillfälle med samma länk

 • anslut till enhet – inloggade leverantörer kan ansluta till och överföra konsultationen till sin Webex-enhet. Sök efter din enhet och klicka sedan på Delta.

 • – öppnar mötesdeltagarnas panel, där leverantörer kan visa, stänga av ljudet för eller ta bort mötesdeltagare. Ta bort en deltagare genom att klicka på ellipsen (...) bredvid mötesdeltagarnas namn, klicka på Ta bort från möte och sedan klicka på Ta bort för att bekräfta.

 • – öppnar chattpanelen där du kan skicka meddelanden till de andra mötesdeltagarna. Chattpanelen är också tillgänglig i konsultationslobbyn. Meddelanden är synliga för alla.

 • (endast leverantör) – du kan kopiera mötets tekniska information och rapportera ett problem.

 • (endast leverantör) – se mötesinformation som inringningsnummer och möteslänkar.

 • – anger kvaliteten på din nätverksanslutning. Om din nätverksanslutning går ner, visas ett varningsmeddelande för att meddela dig om problemet och de åtgärder du kan vidta för att lösa det.

 • – välj vilken kamera och mikrofon du vill använda under konsultationen.

6

Leverantören kan skicka feedback på ljud- och videokvaliteten efter att konsultationen har avslutats. Välj ett betyg och klicka på Skicka feedback. Klicka Hoppa över om du inte vill ge feedback.