Breakoutmöten är tillgängliga på WBS40.9 och senare webbplatser. Mer information om vilken version Webex Meetings du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer.

Se till att du ändrar inställningarna innan det breakoutade mötena startar. Du kan inte ändra inställningarna efter att sessionerna har startat.

1

Om tilldelning av det här mötet dialogruta inte redan är öppen klickar du påBreakout-möten för att öppna den.

Knappen För möten

 

Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningstilldelningen för det dialogruta mötet öppet åt gången.

2

Klicka på Inställningar.

Inställningar för det här mötet
3

För Tillåt deltagare att återgå till huvudmötet ska du kontrollera denna inställning om du vill tillåta att deltagare kan lämna det breakoutade mötet och återgå till huvudmötet när som helst.

Avmarkera den här inställningen om du vill att deltagarna ska förbli i privat möte tills det breakoutmötet är slut eller du ber alla att återgå.

4

Om du vill tillåta deltagare att delta i ett möte senare markerar du den här inställningen om du vill att deltagarna ska få ett meddelande om att de har blivit inbjudna till ett privat möte men att de kan delta i sessionen på egen hand.

Privata möten har startats

Avmarkera den här inställningen om du vill att deltagare ska flyttas automatiskt till det breakout-möten efter att mötena har börjat.

Du deltar i sessionsmeddelandet
5

För Avsluta automatiskt breakoutmöten efter ska du kontrollera denna inställning om du vill att debreakoutmötena ska avslutas automatiskt efter en angiven tid. Ange varaktigheten i minuter. Annars måste du avsluta alla breakoutmöten manuellt.

6

För När ett möte avslutas ska du ge deltagarna mer tid innan de återgår till huvudmötet . Markera den här inställningen om du vill ge deltagarna lite tid att avsluta innan det avslutas. Välj hur länge nedräkningstimer ska vara.

Avmarkera denna inställning om du vill att de breakoutade mötena ska avslutas och att deltagare återgår till huvudmötet omedelbart efter att du har avslutat alla möten.

1

Tryck på Fler Fler alternativ > under ett breakoutmöte.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Tryck på InställningarInställningar.

Inställningar för det här mötet
3

För Tillåt deltagare att återgå till huvudmötet kan du växla mellan inställningarna om du vill tillåta att deltagare kan lämna det breakoutade mötet och återgå till huvudmötet när som helst.

Inaktivera inställningen om du vill att deltagarna ska stanna kvar i privat möte tills det breakoutmötet är slut eller du ber alla att återgå.

4

Om du vill tillåta deltagare att delta i breakoutmöten senare kan du växla mellan inställningarna om du vill att deltagarna ska få ett meddelande om att de har blivit inbjudna till ett privat möte men att de ska kunna delta i möten på egen hand.

Privata möten har startat

Inaktivera inställningen om du vill att deltagare ska flyttas automatiskt till det breakout-möten efter att mötena har börjat. De ser ett meddelande som liknar följande.

Du ansluter till meddelande
5

För Visa nedräkningsvarning , växla på inställningen om du vill ge deltagarna lite tid att avsluta innan det breakout-mötena är slut. Välj nedräkningstid.

Nedräkningsvarning

Inaktivera inställningen om du vill att de breakoutade mötena ska avslutas och att deltagarna återgår till huvudmötet omedelbart efter att du har avslutat alla möten.

6

Under Sessionensvaraktighet kan du växla mellan inställningarna om du vill att det ska avslutas automatiskt efter en angiven tid. Ange varaktigheten i minuter. Annars måste du avsluta alla breakoutmöten manuellt.