Den här funktionen stöds på Webex Meetings och Webex Webbsysklar. Den här funktionen finns tillgänglig på vår videonät-klara mötesplattform i Webex-appen.

Se till att du ändrar inställningarna innan det breakoutade mötena startar. Du kan inte ändra inställningarna efter att sessionerna har startat.

I webbsingång kan värdar och cohosts tilldela panelmedlemmar till breakoutmöten innan de startar, men de kan inte tilldela deltagare. När det har börjat kan deltagarna välja vilken deltagare privat möte de vill delta i.
1

Om tilldelning av det här mötet dialogruta inte redan är öppen klickar du på Breakout-möten för att öppna den.

Knappen För möten

 

Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningstilldelningen för det dialogruta mötet öppet åt gången.

2

Klicka på Inställningar.

Inställningar för privat möte
3

För möten, i Tillåt deltagare att återgå till huvudmötet, kontrollera denna inställning om du vill tillåta deltagare att när som helst lämna mötet och återgå till huvudmötet.

Avmarkera den här inställningen om du vill att deltagarna ska förbli i privat möte tills det breakoutmötet är slut eller du ber alla att återkomma.


 
Denna inställning är inte tillgänglig i webbsingarna.
4

Om du vill tillåtadeltagare att delta i session senare markerar du den här inställningen om du vill att deltagarna ska få ett meddelande om att de har blivit inbjudna till ett privat möte men att de kan delta i sessionen på egen hand.

Avmarkera den här inställningen om du vill att deltagare ska flyttas automatiskt till det breakout-möten efter att mötena har börjat.


 
Denna inställning är inte tillgänglig i webbsingarna.
5

För Avsluta automatiskt breakoutmöten efter, kontrollera denna inställning om du vill att breakoutmöten automatiskt ska avslutas efter en angiven tid. Ange varaktigheten i minuter. Annars måste du avsluta alla breakoutmöten manuellt.

6

För När ett möteavslutas ska du ge deltagarna mer tid innan de återgår till huvudmötet. Kontrollera inställningen om du vill ge deltagarna lite tid att avsluta innan det avslutas. Välj hur länge nedräkningstimer ska vara.

Avmarkera den här inställningen om du vill att de breakoutade mötena ska avslutas och att deltagare återvänder till huvudmötet eller webbsinar direkt när du har avsluta alla möten.

1

Tryck på Fler Fler alternativ > under ett breakoutmöte.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Tryck på Inställningar.Inställningar

Inställningar för privat möte
3

För Tillåt att deltagareåtergår till huvudmötet, ändra inställningen om du vill tillåta deltagare att kunna lämna det breakoutade mötet och återgå till huvudmötet när som helst.

Inaktivera inställningen om du vill att deltagarna ska stanna kvar i privat möte tills det breakoutmötet är slut eller du ber alla att återkomma.

4

Om du vill tillåta deltagare att delta i breakoutmötensenare kan du växla mellan inställningarna om du vill att deltagarna ska få ett meddelande om att de har blivit inbjudna till ett privat möte men att de ska kunna delta i sessionerna på egen hand.

Privata möten har startat

Inaktivera inställningen om du vill att deltagare ska flyttas automatiskt till det breakout-möten efter att mötena har börjat. De ser ett meddelande som liknar följande.

Du ansluter till meddelande
5

För Visa nedräkningsvarning, växla på inställningen om du vill ge deltagarna lite tid att avsluta innan det breakout-mötena är slut. Välj nedräkningstid.

Nedräkningsvarning

Inaktivera inställningen om du vill att de breakoutade mötena ska avslutas och att deltagarna återgår till huvudmötet omedelbart efter att du har avslutat alla möten.

6

Under Mötetsvaraktighet kan du växla mellan inställningarna om du vill att det ska avslutas automatiskt efter en angiven tid. Ange varaktigheten i minuter. Annars måste du avsluta alla breakoutmöten manuellt.