Breakoutové relace jsou k dispozici na webech WBS40.9 a novějších. Informace o verzi aplikace Webex Meetings, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Před zahájením zalomných relací se ujistěte, že jste změnili nastavení. Nastavení musíte po zahájení relací změnit.

1

Pokud dialogové okno Přiřazení relace přerušení ještě není otevřené, otevřete ho kliknutím na Breakout sessions.

Tlačítko Breakout sessions

 

Dialogové okno Přiřazení relace přerušení může mít současně otevřené pouze jeden hostitel nebo spoluhostovatelé.

2

Klepněte na tlačítko Nastavení.

Nastavení relace přerušení
3

Chcete-li účastníkům povolit návrat na hlavní schůzku , zaškrtněte toto nastavení, pokud chcete účastníkům povolit, aby mohli kdykoli opustit schůzky a vrátit se na hlavní schůzku.

Zrušte zaškrtnutí tohoto nastavení, pokud chcete, aby účastníci zůstali v relaci přerušení, dokud relace přerušení neskončí, nebo požádáte všechny o vrácení.

4

Pokud chcete, aby účastníci dostali zprávu, že byli pozváni na relaci přerušení, zaškrtněte toto nastavení, pokud chcete, aby účastníci dostali zprávu, že byli pozváni na relaci přerušení, ale povolte jim, aby se k relaci připojili sami.

Schůzky ve skupinách začaly

Zrušte zaškrtnutí tohoto nastavení, pokud chcete, aby byli účastníci po zahájení relací automaticky přesunuti do meziútučových relací.

Připojujete se ke zprávě relace
5

V případě automatického ukončení zapadajících relací po zaškrtněte toto nastavení, pokud chcete,aby se breakoutové relace automaticky ukončily po zadaném čase. Zadejte dobu trvání v minutách. V opačném případě je nutné ukončit všechny relace přerušení ručně.

6

V části Když relace končí, dejte účastníkům více času před návratem na hlavní schůzku , zaškrtněte toto nastavení, pokud chcete dát účastníkům nějaký čas na ukončení předukončením mezikoncestových relací. Vyberte dobu trvání odpočítávacího časovače.

Toto nastavení zrušte zaškrtnutím, pokud chcete ukončit schůzky přerušení a účastníci se vrátí na hlavní schůzku ihned po ukončení všech mezikontezratu.

1

Klepněte na Další možnosti Další možnosti > breakout session.


 

Pokud tlačítko Breakout Session není k dispozici, někdo jiný upravuje relace přerušení. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostovate, jestli dělají změny.

2

Klepněte na NastaveníNastavení.

Nastavení relace přerušení
3

Chcete-li účastníkům povolit návrat na hlavní schůzku , přepněte na nastavení, pokud chcete účastníkům povolit, aby mohli kdykoli opustit schůzky a vrátit se na hlavní schůzku.

Toto nastavení vypněte, pokud chcete, aby účastníci zůstali v relaci přerušení, dokud relace přerušení neskončí, nebo požádáte všechny, aby se vrátili.

4

Pokud chcete, aby účastníci dostali zprávu, že byli pozváni na průlomovou relaci, přepněte na nastavení, pokud chcete, abyúčastníci dostali zprávu, že byli pozváni na relaci přerušení, ale povolte jim, aby se k nim připojili sami.

Schůzky ve skupinách zahájeny

Pokud chcete, aby byli účastníci automaticky přesunuti do mezisoudní relací po zahájení relací, toto nastavení přepněte. Uvidí zprávu podobnou následující.

Připojujete se ke zprávě
5

V lícní náusdce Zobrazit upozornění na odpočítávání přepněte na nastavení, pokud chcete dát účastníkům nějaký čas na ukončení před ukončením meziracích. Vyberte dobu odpočítávání.

Upozornění na odpočítávání

Pokud chcete ukončit schůzky přerušení a účastníci se vrátí na hlavní schůzku ihned po ukončení všech breakout relací, přepněte nastavení.

6

Pokud chcete, aby se relace přerušení automaticky ukončily po zadaném čase, přepněte na nastavení. Zadejte dobu trvání v minutách. V opačném případě budete muset ukončit všechny breakout relace ručně.