Följ dessa steg för att kontrol lera regionen (Europa eller Nord Amerika) som ett visst land mappas till.

1

Hämta CountryCodeGEOMapping. xlsx .

2

Öppna filen i Microsoft Excel.

3

Välj någon av följande åtgärder:

  • fliken Användar sida väljer du ett land från listruta i cell B3. Den associerade regionen visas i cell B4.
  • Använd fliken landskod geo-mappning om du vill bläddra i listan över länder.