Konfigurera en provperiod för Webex Enterprise

1

Du måste bli certifierad som Webex-partner. Då får du åtkomst till Webex Partner Hub, där du kan slutföra alla konfigurations- och konfigurationssteg.

2

För att kunna starta en provperiod måste du vara en användare med fullständig sälj- eller säljadministratörsroll. Se Partneradministratörsroller för mer information.

3

Läs Webex Meetings lösningsöversikten och Webex Meetings BDM för att förstå följande Webex Meetings-tjänster, hur de fungerar och vilka fördelar de erbjuder kunder och användare.

 • Meddelanden
 • Meetings (inkluderar Hybrid kalendertjänst)
  • 1 000 mötesdeltagare

  • 1 000 Webex Meetings

  • Webex-assistent för möten

 • Ringa
  • Webex Calling (molnbaserad tjänst) – Om kunden vill ha en provperiod Webex Calling behöver kunden inte bekymra sig om att lägga till några nummer för att slutföra konfigurationen av provperioden. De kan lägga till DID-enheter för användare och platser efter behov och om de arbetar med en godkänd PSTN-leverantör som stöder integrerad Cloud Connected PSTN (CCP) kan kundadministratören beställa sina nummer direkt i Control Hub.

  • Webex Calling (molnbaserad tjänst) – Om din kund vill ha en provperiod Webex Calling flera användare och två DID:er per plats. Du kan samarbeta med en godkänd PSTN för att få dessa nummer.

Starta en provperiod åt dina kunder så att de kan prova Webex-tjänster innan de köper en prenumeration.
1

Från partnervyn i går https://admin.webex.comdu till Kunder ochklickar sedan på Starta provperiod.

2

På sidan Starta ny provperiod fyller du i kundens företagsnamn, e-postadress till administratör och vertikal affärs vertikal. Om du inte hittar företagets exakta affärs vertikal väljer du nästa bästa alternativ.

3

Välj ett land från landet för att fastställa om det är en data bestämningsregion listruta. Den här informationen hjälper dig att välja lämplig region för att lagra kundens data.


 

Om företaget har flera platser väljer du den som har mest användare. För att maximera användarupplevelsen och minimera latensen bör data lagras i datacentren närmast de flesta användare.

För att ta reda på vilken region en landskarta ska du se Hitta den data lokaliserade region som mappar till ett land.

4

Bekräfta att kunden befinner sig på en plats som stöds för Webex-tjänsterna. Se Var är Webex tillgängligt? för mer information. När du är klar klickar du på Nästa.

5

Välj följande för den nya kundprovperioden och klicka sedan på Nästa:

 • Tjänster underprovperioden – välj tjänster för meddelanden, möten, samtal, Webex-enheter och all annan information som är specifik för tjänsterna.
 • Licensantal– licensantalet gäller för alla tjänster i provperioden, med undantag för Webex-enheter. Om du till exempel väljer 200 licenser kommer provperiodslicenserna att innehålla 200 licenser för var och en av de tjänster som du har valt.


   

  Om kunden vill ändra antalet licenser efter att provperioden har börjat klickar du på Redigera bredvid provperioden i Partner Hub.

 • Provperiodensvaraktighet – välj en varaktighet som ger tid att visa upp tjänsterna för din kund. Den här varaktigheten gäller för alla tjänster i provperioden.

6

Om du valde Webex Företagsversion förWebex Meetings, fyll iWebex Meetingsurl och välj en tidszon.

7

Om du har valt Webex-enheter väljer du de enheter som du vill skicka till kunden eller hoppa över det här steget. Du kan hoppa över i följande fall:

 • Du behöver inte skicka enheter till kunden, men du vill inkludera enhetsregistreringslicenser.
 • Du kommer att förse kunden med dina egna enheter.
 • Kunden har befintliga enheter som ska användas under provperioden.

 

Du kan endast bearbeta en leverans för varje typ av enhet. Om du till exempel väljer att skicka 2 telefoner kan du inte gå tillbaka senare och skicka ytterligare tre telefoner.


 

Telefoner inkluderar inte strömförsörjning. Kontakta Webex Enterprise trials-teamet om din kund inte kan stödja POE.

8

Klicka Spara och välj sedan en av följande åtgärder:

 • Nej– slutför installationen senare eller låt kundadministratören utföra konfigurationen för sin organisation.
 • Ja– konfigurera tjänster för din kund nu. Guiden för första gången öppnas. När provperioden har slutförts visas ett statusmeddelande som hjälper dig med nästa steg.

Nästa steg

När tjänsten är helt provisionerad får din nya kundadministratör ett välkomstmeddelande via e-post och anvisningar om hur man loggar in på https://admin.webex.com.

Om du vill https://admin.webex.com hjälpa kunden kan du gå till från din partnerorganisation, klicka på kundens namn, klicka på Konfigurera kund eller Visa kund och konfigurera organisationsinställningar och användare å kundens vägnar.

Vägledning om hur du hjälper dina kunder att konfigurera Webex Calling organisationen finns i konfigurationsarbetsflödet för Webex Calling organisation.

Du kan påbörja en provperiod för Webex-tjänster för befintliga kunder som du för närvarande inte har någon säljrelation med. När kunden samtycker läggs kundens organisation till i din lista över kunder i partnerhubben och du kan hantera den provperiod som du startade för dem.


 

Du kan endast provperiodstjänster som kunden inte redan har köpt, eller tjänster som en annan partner inte har startat en provperiod för. Om de t.ex. har köpt Meetings eller Message kan de provperioder Webex Calling. Om en annan partner har startat en provperiod Webex Calling kunden inte har Meetings kan du starta en provperiod för Meetings.

1

Från partnervyn i går https://admin.webex.comdu till Kunder ochklickar sedan på Starta provperiod.

2

På sidan Starta ny provperiod fyller du i företagsnamnet, administratörens e-postadress och vertikal företag.

3

Välj ett land från landet för att fastställa om det är en data bestämningsregion listruta. Den här informationen hjälper dig att välja lämplig region för att lagra kundens data.


 

Om företaget har flera platser väljer du den som har mest användare. För att maximera användarupplevelsen och minimera latensen bör data lagras i datacentren närmast de flesta användare.

För att avgöra vilken region som en landskarta ska visas i Hitta den data lokaliserade region som mapparna till ett land.

4

Bekräfta att kunden befinner sig på en plats som stöds för Webex-tjänsterna. Se Var är Webex tillgängligt? för mer information. Klicka på Nästa.

5

Klicka Nästa för att bekräfta att du startar en provperiod för den befintliga kundorganisationen.


 

Om du inte ser en bekräftelseskärm innebär det att den e-postadress som du har angett inte tillhör en befintlig organisation. Klicka Tillbaka för att säkerställa att du har angett korrekt kunds e-postadress.

6

Välj följande för den nya kundprovperioden och klicka sedan på Nästa:

 • Tjänster underprovperioden – välj tjänster för meddelanden, möten, samtal, Webex-enheter och all annan information som är specifik för tjänsterna.
 • Licensantal– licensantalet gäller för alla tjänster i provperioden, med undantag för Webex-enheter. Om du till exempel väljer 200 licenser kommer provperiodslicenserna att innehålla 200 licenser för var och en av de tjänster som du har valt.


   

  Om kunden vill ändra antalet licenser efter att provperioden har börjat klickar du på Redigera bredvid provperioden i Partner Hub.

 • Provperiodensvaraktighet – välj en varaktighet som ger tid att visa upp tjänsterna för din kund. Den här varaktigheten gäller för alla tjänster i provperioden.

7

Om du valde Webex Företagsversion förWebex Meetings, fyll iWebex Meetingsurl och välj en tidszon.

8

Om du har valt Webex-enheter väljer du de enheter som du vill skicka till kunden eller hoppa över det här steget. Du kan hoppa över i följande fall:

 • Du behöver inte skicka enheter till kunden, men du vill inkludera enhetsregistreringslicenser.
 • Du håller bara på att konfigurera ett test och detta är inte en giltig kundförfrågan.
 • Du kommer att förse kunden med dina egna enheter.
 • Kunden har befintliga enheter som ska användas under provperioden.

 

Du kan endast bearbeta en leverans för varje typ av enhet. Om du till exempel väljer att skicka 2 telefoner kan du inte gå tillbaka senare och skicka ytterligare tre telefoner.

9

Klicka på Skicka provperiodsbegäran.

E-postmeddelandet med samtycke för provperioden skickas till e-postmeddelandet till administratören som du har tillhandahållit i steg 2.

Om användaren är en fullständig administratör av företagets organisation skickas e-postmeddelandet med samtycke till dem. Om användaren inte är en fullständig administratör skickas e-postmeddelandet med samtycke till e-postmeddelandet som angavs och till alla fullständiga administratörer i organisationen. En av de fullständiga administratörerna måste godkänna begäran inom 30 dagar innan du kan slutföra etableringen av provperioden.

Fullständiga administratörer ser även skärmen Väntande provperiodsförfrågningar när de loggar in på Control Hub. De kan markera rutan Fullständig administratör för att tillåta partnern som begärde fullständig administratörsåtkomst under provperioden, vilket gör att de kan tillhandahålla provperiodstjänsterna och hantera användare och licenser. Om rutan Fullständig administratör inte är markerad blir partnern provisioneringsadministratör, vilket endast tillåter dem att tillhandahålla provperiodstjänsterna.

Nästa steg

Du kan visa status för kundorganisationen under fliken Kunder i din partnerorganisation.

Kunden börjar med statusen som väntande provperioden och ändras sedan till Väntande etableringsuppgifter när han/hon godkänner provperioden. När kunden har denna status kan du klicka på kunden för att antingen skicka e-postmeddelandet med medgivandet igen eller avbryta provperioden och ta bort kunden från din lista.

Om ingen åtgärd vidtas av kunden inom 30 dagar avbryts provperioden och kunden tas bort från din partnerorganisation.


 

Du kan endast prova -tjänster som kunden inte redan har köpt. Om de t.ex. har köpt Meetings eller Message kan de provperioder Webex Calling. Om de redan har köpt Webex Calling (tidigare Webex Call) kan de inte provperioder Webex Calling på samma kundkonto.

Du kan lägga till en provperiod i en betalkunds organisation och de kan testa nya funktioner i tillägg till sin Webex-prenumeration. När du klickar på en kund på kundfliken i Partner Hub kan du se en lista över de tjänster de för närvarande har.

1

Från partnervyn i går https://admin.webex.comdu till kunder , klickar på kundens namn och klickar sedan på knappen Lägg till bredvid Provperioder.

Du ser kundens information, deras befintliga köpta funktioner och den partner som hanterar dem.

2

Kontrollera alla tillgängliga funktioner som du vill inkludera i den nya provperioden och klicka på Starta provperiod.

Ett e-postmeddelande skickas till alla kundadministratörer och ger dem veta att provperioden har påbörjats.

Hantera en etablerat provperiod för Webex Enterprise

Du kan förlänga en befintlig provperiod för tjänsten i Control Hub om du behöver ge kunderna mer tid till webex-tjänster under provperioden.

1

Från partnervyn i går https://admin.webex.comdu till kunder, väljer kundens namn och klickar sedan på Redigera bredvid provperioden.

2

Använd rullgardingstiden för provperioden för att förlänga provperioden med 30 dagar från och med dagens datum. Om du till exempel har 65 dagar kvar på provperioden och i dag bestämmer dig för att förlänga provperioden med 30 dagar kommer du att lägga till 30 dagar i provperioden, inte 95.


 

För enheter provperioder måste du skicka e-cisco.com till Webextrials_deviceextensions@cisco.com för att förlänga provperioden. Enheter kan provas i högst 120 dagar. Alla anknytningar måste godkännas av provteamet.

Du kan lägga till eller ta bort tjänster i en kunds provperiod för Webex-tjänster i Control Hub.
1

Från partnervyn i https://admin.webex.comgår du till Kunderoch väljer en kund.

2

Klicka Redigera bredvid provperioden.

3

Markera kryssrutan bredvid den tjänst som du vill lägga till eller avmarkera kryssrutan bredvid den tjänst som du vill ta bort och klicka på Spara.

Du kan få ett e-postmeddelande om en kund har klickat på Jag är intresserad av att köpa Webex-tjänster iControl Hub. Du kan använda Cisco Commerce för att konvertera en kunds provperiod till en betald beställning. Vi kommer även att spara användningsdata från testperioden.


 

Vid slutet av enhetsprovperioden måste alla provperiodsenheter returneras. Nya enheter kan beställas via Cisco Commerce Workspace när tjänstebeställningen behandlas. För mer information om returprocessen, klicka här.

Använd den här proceduren om du är en nivå 1-partner som vill bearbeta en provversionskonvertering för en kund. Om du är nivå 2-partner måste du kontakta din återförsäljare för att behandla provversionskonverteringen.

Innan du börjar

E-postmeddelandet för tillhandahållande kan antingen vara partneradministratör eller kundadministratör. Se till att du har någon av dessa e-postadresser till hands. Vi rekommenderar att du anger dig själv som kontakt för tillhandahållande för att säkerställa att alla tjänster konverteras korrekt. Se till att alla tillämpliga tjänster är inkluderade i det betalda beställningen för att undvika förlust i dina nuvarande tjänster

1

I e-postmeddelandet klickar du på Konfigurera din tjänst för att bli dirigerad tillControl Huboch ange sedan om du är partner eller kundadministratör.

2

Ange e-postadressen till provkundadministratören och se till att all kundinformation är korrekt.


 

Om du felskriver e-postadressen eller anger en annan adress konverteras inte provperioden korrekt och kan skapa en ny Webex-organisation åt kunden. Se dessa videohandledningar om du behöver hjälp med att tillhandahålla din beställning.

Du kan avbryta en befintlig provperiod i Control Hub för en kund. Kunder kan också själva avbryta en provperiod i Control Hub när som helst.
1

Från partnervyn i https://admin.webex.comgår du till Kunderoch väljer en kund.

2

Klicka på papperskorgsikonen .

3

Klicka på Ja.

 • Vi rekommenderar att du kontaktar kunden innan provperioden är slut för att säkerställa att det inte blir några tjänsteavbrott.

  • Alla kundadministratörer får ett e-postmeddelande 7 dagar före provperiodens utgångsdatum och igen på utgångsdatumet för provperioden. Dessa e-postmeddelanden har en länk som leder till köpknappen på prenumerationssidan i Control Hub. Kundadministratören ser även utgångna taggar på sina licenser på översiktssidan för kontrollhubben.

  • Du och andra partneradministratörer får ett e-postmeddelande 7 dagar före provperiodens utgångsdatum och på provperiodens utgångsdatum. Din kundlista innehåller information om vilka provperiodstjänster som håller på att löpa ut och hur många dagar som återstår tills provperioden upphör.

  • Användare får ett e-postmeddelande 30 dagar efter provperiodens utgång, som anger att de inte längre har tillgång till dessa provperiodstjänster.

 • Om provperioden upphör finns det en uppskov 30 dagar. Under tiden kan den utgångna provperioden konverteras till en betaltjänst.

 • Om denna konvertering inte sker inom uppskov flyttas användare i kundorganisationen till den kostnadsfria konsumentorganisationen. När uppskov har avslutats kan du och kundadministratören inte återställa licenser, Webex Meetings-URL, administratörsroller, Webex Calling konfiguration eller flytta användare tillbaka till kundorganisationen. Den här processen kan inte ångras.

 • För provperioder som Webex Calling, slutar samtalsfunktionalitet fungera efter 30 dagars uppskov, men telefonnummer bevaras i ytterligare 15 dagar.

Provperioder med Cisco-tillhandahållna enheter

Kunder måste returnera enheter till Cisco inom två veckor efter enhetens förfallodatum som anges i e-postmeddelandet med slutanvändaravtalet (slutanvändaravtalet) och inte det utgångsdatum som visas i Control Hub. Mer information om hur du returnerar enheter finns i Riktlinjerna för returtillstånd.

I USA skickas varje slutpunkt ut med en returetikett i rutan. Kunderna behöver behålla originalpacket, den returetikett som tillhandahållits och ringa UPS till en leverantörsrektur. Därifrån behandlar vi behörigheten att returnera retur (RMA).

Om kunden har tappat bort de ursprungliga RMA-etiketterna och paketeringen kan du begära nya etiketter åt kunden (endast USA) eller fastställa returprocessen för deras plats. Utanför USA måste kunder kontakta operatören (DHL för Kanada och EMEAR, Expeditors för Australien) för att koordinera pickup av provperiodsenheter. Fullständiga anvisningar finns i RMA-riktlinjerna . Serienummer för de enheter som returneras måste matcha serienumren för de enheter som skickas för provperioden.


 

Om du inte kan demobeställningsnumret kan du skicka ett e-postmeddelande till webextrials_info@cisco.com. I e-postmeddelandet anger du kundens organisationsidentitet (organisations-ID) och kundens administratörs e-postadress eller serienumret för alla provperiodsenheter.