Profile

People insights-profiler finns tillgängliga i Webex Meetings-skrivbordsappen, Webex Meetings-webbappen, Webex Meetings-appen för Android eller iOS och Webex Webinars. Din Webex-webbplats och användare måste vara länkade till Control Hub eller hanteras i Control Hub, med katalogsynkronisering aktiverad.

People Insights-profiler i Meetings och Webex Webinars är tillgängliga för användare som deltar i möten eller webbseminarier på amerikanska klusterwebbplatser och är endast tillgängliga på engelska för tillfället. Användare som deltar från organisationer utanför USA kan få tillgång till public people insights-profiler för alla som deltar i ett möte eller webbseminarium på en Webex-webbplats som har People Insights-profiler aktiverade. Den här funktionen kommer snart att rullas ut till fler enheter och plattformar.

Mer detaljerad information om People Insights finns i teknisk information People Insights Profiler: Skapa en human samarbetsupplevelse .

Under ett möte eller webbseminarium väljer du Läs mer om den här mötesdeltagaren Learn more about this participantbredvid personens namn i mötesdeltagarpanelen eller i deras miniatyrvideo.

Participant panel

Om mötesdeltagarpanelen är dold väljer du Mötesdeltagare Deltagare för att visa den.

För att visa din egen profil väljer du Visa min profil för personer Visa min People Insights-profil bredvid ditt namn i mötesdeltagarpanelen .

En profil är inte tillgänglig för att visa om någon har dolt sin profil, om det inte finns tillräckligt med offentlig information och någon inte har skapat sin egen profil, eller om du inte har anslutit till mötet från skrivbordsappen Meetings eller från Meetings-appen för Android eller iOS.