RoomOS är förinstallerat på enheten och uppdateringar installeras automatiskt. Enheten söker automatiskt efter nya uppdateringar:

  • Första gången du startar den.

  • När du återställer enheten.

  • Var 24:e timme.

Som standard körs dagliga uppdateringar mellan klockan 12.00 occh 00.30 på natten din lokala tid. Om någon använder enheten vid den schemalagda tiden görs uppdateringen när enheten inte längre används.

När meddelandet om programuppdatering dyker upp kan du:

  • Installera det nya programmet genom att välja Uppgradera nu.

  • 
Skjut upp installationen i sex timmar genom att välja Skjut upp.

  • 
Vänta tills installationen startar automatiskt, inom 1 minut.

Det tar ungefär fem minuter att hämta och installera RoomOS. Om du har en långsam anslutning kan det ta längre tid.