Från och med januari 2021 så har Room 9.15 och senare bara stöd för produkter i DX-, MX- och SX-serien. Den här ändringen införs automatiskt i och med programuppdateringen i januari 2021. Information om Board-, Desk- och Room-serier finns i artikeln Kända och lösta problem för RoomOS 11 .

En lista över nya funktioner som har lagts till finns i Nyheter i RoomOS


 • RoomOS 9 december 2021 (RoomOS 9.15.9.10 4e2d9b9f6aa) släpptes på grund av möjliga kraschar när nätverksanslutningen är instabil.

 • Från och med oktober 2021 följer RoomOS 9-programvaruuppgraderingar inte längre en månatlig kadens.

Lösta problem

Du kan hitta varningar funna för den fasta kunden på detta sökverktyg för programfel.

Använd ditt cisco.com användar-ID och lösenord för att logga in och söka efter en viss produkt och programvaruversion. Du hittar en lista över RoomOS-versioner i den här artikeln.

Beroende på RoomOS-version ska du använda formatetRoomOS version versions-ID eller RoomOS-år-månad-Drop-nummer, till exempel RoomOS 9.15.0.6 15d5b622f65 eller RoomOS-2019-10-Drop2.Lösta problem i RoomOS 9 mars 2024 (RoomOS 9.15.18.5 ed6b7b134c0)

 • CSCwi21676 – Säkerhetsproblem med Cisco TelePresence Collaboration Endpoint och RoomOS-information.

Läs den här artikeln om du vill veta vilka problem som lösts i tidigare versioner av RoomOS.

Kända problem

 • Om enheten misslyckas med att hämta en IP-adress via DHCP när du konfigurerar 802.1x, visas den senast konfigurerade IP-adressen som IP-adress trots att enheten inte har någon nätverksanslutning. Touch 10-kontrollern och startskärmarna som visas på skärmen visar samtidigt ett meddelande om att det saknas nätverk.

 • När 802.1x är konfigurerad tillämpas inte konfigurationen omedelbart. I stället känner systemet av att inget nätverk är anslutet förrän WPA-supplikanten har uppdaterats. Det kan ta upp till 30 sekunder innan ändringen visas. Lösning: Vänta tills 802.1x-autentiseringen är klar eller se till att 802.1x är konfigurerad på rätt sätt.

Begränsningar

 • Molnregistrerade Webex-enheter har en internt inställd tidsgräns på 30 minuter. Efter den här tiden kopplas enheten bort från ett möte om inga andra deltagare har anslutit. Du kan inte åsidosätta det här beteendet, och det påverkas inte av inställningen "Avsluta möten automatiskt när det bara finns en deltagare" i Control Hub.

RoomOS-versioner

 • RoomOS 9 mars 2024

  Programvaruversion: RoomOS 9.15.18.5 ed6b7b134c0

 • RoomOS 9 mars 2023

  Programvaruversion: RoomOS 9.15.17.4 54a79c58dda

 • RoomOS 9 januari 2023

  Programvaruversion: RoomOS 9.15.16.5 5d66bd5601f

 • RoomOS 9 oktober 2022

  Programvaruversion: RoomOS 9.15.15.4 52ab5233aad

 • RoomOS 9 juni 2022

  Programvaruversion: RoomOS 9.15.14.9 c372c95682d

 • RoomOS 9 juni 2022

  Programvaruversion: RoomOS 9.15.14.7 528a976e70d