Du kan använda funktionen Möten i Cisco Webex Room-telefon för att delta i dina Webex-möten. Du kan även se dina kommande möten och få en avisering när ett möte håller på att starta. Använd möten med delningsfunktionen och samarbeta med dina kollegor.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

När du ansluter till ett möte ser du den aktiva högtalaren på telefonskärmen. På den anslutna HDMI-skärmen ser du följande alternativ:

  • De 7 deltagare som är aktiva i mötet. Visningen ändras när olika personer deltar i mötet.

  • Status på alla som visas deltar, inklusive den aktiva högtalaren, deltagare med avstängt ljud och deltagaren som delar en skärm.

Under ett möte kan du styra högtalarvolymen med ljudavstängningsikonen och samtalsvolymikonen med en minussymbol på vänster sida och ett plustecken på de högra-knapparna.

Du kan läsa dina schemalagda Webex-möten. Du kan också ansluta till ett möte om det är på väg att startas.

1

Tryck på Möten .

2

Bläddra mellan dina schemalagda möten. Välj ett möte om du vill visa mötesinformationen.

3

(valfritt) Tryck på Delta för att ansluta till mötet. Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Om Cisco Webex Room-telefon har en anslutning till en onlinekalender får du ett meddelande när ett möte håller på att starta. Mötesinformationen visas på HDMI-skärmen och en mötesavisering visas på telefonen.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Gör något av följande:

  • Tryck på Delta för att ansluta till ditt Webex-möte.
  • Tryck på Påminn senare om du vill ha en andra varning.
  • Tryck på Ignorera om du vill ignorera mötet.

Du kan ansluta Cisco Webex Meetings direkt från din telefon med Delta i Webex .

Innan du börjar

Du behöver ett mötesnummer. Detta är det nio- till elvasiffriga numret i mötesinbjudan.

1

Tryck på Delta i Webex .

2

Ange mötesnumret och tryck på Delta.

LED-raden lyser grönt.

Du kan ansluta till ett möte från Cisco Webex Room-telefon med ett Webex-mötesnummer. Det här är ett enkelt sätt att ansluta till ett möte om du inte har din kalender online.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Du får mötesnumret i inbjudan till Webex-mötet. Vissa möten har också ett lösenord.

1

Tryck på Samtal .

2

Ange ditt mötesnummer.

3

(valfritt) Ange ditt möteslösenord om du har ett.

4

Tryck på Delta.

Om du parkopplar Cisco Webex Room-telefon med datorn kan du delta i ett Webex-möte från din mötesapp. Detta gör att du kan använda telefonen och din HDMI-skärm för att samarbeta.

När det är dags att starta ett möte visas en mötesavisering på datorn.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Parkoppla Cisco Webex Room-telefon till din mötesapp.

Välj Starta möte på datorskärmen.