När du bjuder in personer till ditt personliga rum kan de enkelt hitta dina möten eftersom länken till din mötesplats aldrig ändras.

Om du inte är värd för ett möte i ditt personliga rum kan du utse en alternativ värd för att ta över värd rollen åt dig.

Så här bjuder du in personer till ditt personliga rum:

  • Dela ditt unika URL i ett e-postmeddelande eller ett snabbmeddelande: Du kan hitta URL: en till ditt personliga rum på din hem sida i modern vy.
  • Från ditt personliga rum går du till fler alternativ i Mötes kontrollerna, väljer Bjud in och Påminnoch följer anvisningarna.
  • Om du har Cisco Webex integrering till Microsoft Outlook i Cisco Webex produktivitetsverktyg, Bjud in personer via Outlook:
    1. I Webex-verktygsfältet i Outlook-fönstret väljer du Schemalägg möte i personligt rum.

    2. Ange uppgifterna om ditt möte och välj sedan Skicka.


 
En CAPTCHA visar när deltagarna ansluter till ett personligt rum på din webbplats för första gången eller när cookies rensas.