Vattenstämpel
1 jun 2021 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Hantera Cisco Webex-assistent innehåll efter ett Webex Meeting eller en händelse

Om du aktiverar Webex-assistent för Meetings under ett möte eller webinar kommer höjdpunkter, utskrift och inspelning att finnas tillgängliga på din Webex-webbplats. Om du är värd för mötet eller webbsinar, kan du dela, redigera och ta bort innehåll efter möten och webbsinar som skapas av Webex-assistent för Meetings. När du hänvisar tillbaka till ett specifikt ögonblick i ett möte eller webinar, kan du även använda sökfältet längst upp på din Webex-sida för att söka i dina möten, webbsinarer, inspelningar och transkriberade program för att hitta ett viktigt ögonblick i ett möte eller webbsingar.

Visa mötes- och händelseinnehåll som har skapats Webex-assistent möten

Efter att mötet eller webbsinar har avslutats får värden ett e-postmeddelande när mötet eller webbsinarens höjdpunkter, avskrift och inspelning är tillgängliga. Om värden har delat innehållet med dig får du även ett e-postmeddelande. E-postmeddelandet innehåller en länk till mötet eller webbsinarinnehåll på din Webex-webbplats.

Webex-assistent tillgänglig i Cisco Webex Meetings. Från och med uppdateringen av 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events -webbsinarläge för planer som stöder upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen om du vill delta i möten från videosystem som är aktiverade. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Om alternativet Webex-assistent aktiverat på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller stänga av Webex-assistent under mötet. För att automatiskt aktivera Webex-assistent när du startar ett möte markerar du Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

1

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger att ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt. Välj Visa mötesinnehåll i e-postmeddelandet.

Ditt mötesinnehåll är tillgängligt e-postmeddelande

Om värden har delat mötes- eller händelseinnehållet med dig visas meddelandet "Värdnamn > delat innehåll frånWebex-mötet med dig".

Sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats öppnas.

Mötets innehållssida
2

Om höjdpunkter för möten eller webbsingar fångas under mötet eller webbsinar kan du komma åt dem från fliken Höjdpunkter. Om mötet eller webbsinar spelades in, kan du få tillgång till mötet och webbsinar utskrift och inspelning från den Utskrift och inspelning flikar, respektive.

Om du vill veta mer om någon som deltagit i mötet eller händelsen ska du välja profilbild namn i deltagarlistan för att se People Insightsprofil.


Du kan även navigera till mötet eller webbsinarinnehåll direkt från din Webex-webbplats när det är tillgängligt. Gå till Möten i det vänstra navigeringsrad och välj fliken Slutförd.

Tidigare flik

Leta upp och välj mötet eller webbsinar.

Om du inte ser mötet eller webbsinar i listan har värden inte delat mötet eller webbsinarinnehållet med dig.

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger att ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt. Du kan visa ditt mötes- eller webbsinarinnehåll från din Webex-webbplats och din mobilapp.

1

Svep till vänster på mobilappshemsidan och tryck på fliken Slutförd.

2

Tryck på mötet eller webinar för att visa mötet eller webbsinarinformationen, Markerar , Utskrift och Inspelning.

Vattenstämpel
1 jun 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Dela mötesinnehåll med andra i Webex Meetings och Webex Events (ny)

Om du var värd för ett möte eller ett webbsinar som Webex-assistent för Meetings är höjdpunkterna tillgängliga på din Webex-webbplats när mötet eller webbsinaren har avslutats. Om du spelade in mötet eller webbsinar, är avskriften och inspelningen även tillgängliga på din Webex-webbplats. Du kan dela det här mötet eller webbsinarinnehållet med andra.

Värdar kan dela möte och webbsinarinnehåll genom att välja från en lista över mötesdeltagare och deltagare och genom att ange e-postadresserna till de personer som du vill dela mötesinnehållet med.

1

På din Webex-webbplats går du till Inställningar i det vänstra navigeringsrad.

2

Välj fliken Schemaläggning.

3

Markera kryssrutan Dela automatiskt mötes markerar, spelar in och avskrift med mötesdeltagare och inbjudna och tillåter dem att göra ändringar.

Nu när ditt möte eller ditt webbsinar avslutats, om Webex-assistent var aktiverat, skickas mötet eller webbsinar till alla deltagare.
Du kan dela upp till 20 individuella höjdpunkter samtidigt.

1

Gå till Möten i det navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

Slutförda möten
2

Leta upp och välj mötet eller webbssinaren som du vill dela höjdpunkter från.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och klicka sedan på Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

3

Markera kryssrutorna bredvid de höjdpunkter som du vill dela.

4

Välj Dela höjdpunkter och klicka sedan på Välj personer frånDela höjdpunktermötesdeltagare och inbjudna.

5

Markera kryssrutan bredvid varje person som du vill dela mötet med eller webbsinarinnehållet med och klicka sedan på Välj.

6

Klicka på Dela.

1

Gå till Möten i det navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet eller webbssinaren som du vill dela.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och välj sedan Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

3

Klicka på Dela mötet bredvid mötet eller webbsinarämnet och välj E-post .

4

Ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill dela innehållet med.

5

Klicka på Behörigheter och välj sedanVisare eller Redigerare för att ange om varje person ska kunna visa eller redigera innehållet.

6

Klicka på Tillbaka.

7

(Valfritt) Ange ett introduktionsmeddelande som ska ingå i e-postmeddelandet.

8

Klicka på Dela.

1

På sidan Mötesinformation trycker du på .

För att navigera till sidan Mötesinformation, se Visa mötes- och webbsinarinnehåll skapat av Webex-assistent.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, tryck på , gör dina ändringar Redigera mötetoch tryck Ssave dina ändringarpå . Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad.

2

Ange eller välj namn eller e-postadresser för de personer som du vill dela mötet eller webbsinarinnehåll med och knacka sedan på Dela.


 

För att sluta dela innehåll med någon trycker du Dela mötet på Behörigheter . Knacka på rullgardingspilen bredvid personens namn och sedan på Ta bort.

Tryck på Sluta dela för att sluta dela möte eller webbsinarinnehåll medalla. Alla som du har delat innehåll med kommer inte längre att kunna nå mötet eller webbsinarinnehåll.

Vattenstämpel
1 jun 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Granska och hantera höjdpunkter som har Webex-assistent för möten

Om du Webex-assistent göra höjdpunkter under ditt Webex-möte eller ditt webinar är höjdpunkterna tillgängliga efter att mötet eller webbsinaren har avslutats. Värden kan dela höjdpunkterna med andra och ge dem antingen visa- eller redigera privilegier.

Webex-assistent tillgänglig i Cisco Webex Meetings. Från och med uppdateringen av 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events -webbsinarläge för planer som stöder upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen om du vill delta i möten från videosystem som är aktiverade. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Om alternativet Webex-assistent aktiverat på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller stänga av Webex-assistent under mötet. För att automatiskt aktivera Webex-assistent när du startar ett möte markerar du Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

Alla som har redigeringsbehörighet för höjdpunkterna kan spela upp höjdpunkternas ljud, redigera markeringstexten, ändra markeringsetiketter, ta bort höjdpunkter och skicka höjdpunkter till andra.

Granska och redigera mötespunkter

1

Välj fliken Höjdpunkter på sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats.

För att navigera till sidan Mötesinnehåll, se Visa mötes- och händelseinnehåll skapat av Webex-assistent för Möten.

Fliken Höjdpunkter
2

Om du är mötet eller webbsvärden eller om värden har gett dig redigeringsrättigheter för mötesinnehållet kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Håll mus pekaren över över markeringen och välj Spela upp ljudSpela upp ljud.

Redigera markeringstexten

Håll mus pekaren över över markeringen och välj Redigera markeringRedigera markering. Gör dina ändringar och välj Spara Redigera markeringSpara Redigera markering.

Ändra markeringsetiketten

Välj befintlig etikett och välj den nya etiketten.

Välj etikett

Skicka höjdpunkter till andra

Välj de höjdpunkter som du vill dela och välj Dela höjdpunkter. Ange namn eller e-postadresser och välj Skicka e-post.

Ta bort markeringen

Håll muspekaren över över markeringen och välj .

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Alla som har redigeringsrättigheter för höjdpunkterna kan spela upp höjdpunkternas ljud, redigera markeringstexten, ändra markeringsetiketter, ta bort höjdpunkter och skicka höjdpunkter till andra att följa upp.

Läs om möteshöjdpunkter på mobila enheter.

1

Knacka på fliken Höjdpunkter på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötesinformation finns i Visa mötes- och händelseinnehåll skapat av Webex-assistent för möten.

2

Om du är mötet eller webbsvärden, eller om värden har delat mötet eller webbsinarinnehållet med dig, kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Markera och tryck på Spela upp ljud.

Redigera markeringstexten

Markera och tryck på Redigera. Gör dina ändringar och tryck på OK.

Redigera höjdpunkt

Ändra markeringsetiketten

Knacka på den befintliga etiketten och sedan på den nya etiketten.

Tryck på etikett

Skicka höjdpunkter till andra i ett e-postmeddelande

Välj de höjdpunkter som du vill dela och tryck på Dela höjdpunkter

Bilden är aem://wemapp-author-prod1a.cisco.com/content/dam/en/us/td/i/400001-500000/450001-460000/458001-459000/458310.JPG tillgänglig i preview/cisco.com

. Ange namnen eller e-postadresserna och knacka på Skicka e-post.

Ta bort markeringen

Markera och tryck på Radera.

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Alla som har redigeringsbehörighet för höjdpunkterna kan spela upp höjdpunkternas ljud, redigera markeringstexten och ändra markeringsetiketter.

Läs om möteshöjdpunkter på mobila enheter.

1

Knacka på fliken Höjdpunkter på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötesinformation finns i Visa mötes- och händelseinnehåll skapat av Webex-assistent för möten.

2

Du kan göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Markera och tryck på Spela upp ljud.

Redigera markeringstexten

Markera och tryck på Redigera. Gör dina ändringar och tryck på OK.

Redigera höjdpunkt

Ändra markeringsetiketten

Knacka på den befintliga etiketten och sedan på den nya etiketten.

Tryck på etikett

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Vattenstämpel
1 jun 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Granska och hantera mötesavskrifter som har skapats Webex-assistent för -möten

Om värden har spelat in mötet eller webbsinar, skapas en avskrift från inspelningen efter att mötet eller webbsinaren har avslutats. Värden kan dela avskriften med andra och antingen visa eller redigera privilegier.

Webex-assistent tillgänglig i Cisco Webex Meetings. Från och med uppdateringen av 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events -webbsinarläge för planer som stöder upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen om du vill delta i möten från videosystem som är aktiverade. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Om alternativet Webex-assistent aktiverat på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller stänga av Webex-assistent under mötet. För att automatiskt aktivera Webex-assistent när du startar ett möte markerar du Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

Alla som har redigeringsbehörighet för utskriften kan hämta det, spela upp ett ljudklipp, redigera transkriberingstexten och skapa höjdpunkter från transkriberingstexten.

Granska och redigera avskriften

1

Välj fliken Avskrift på sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats.

För att navigera till sidan Mötesinnehåll, se Visa mötes- och händelseinnehåll skapat av Webex-assistent för Möten.

Fliken Utskrift
2

Om du är mötet eller webbsvärden, eller om värden har gett dig redigeringsrättigheter för mötet eller webbsinarinnehåll, kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ett ljudklipp

Håll muspekaren över texten som du vill höra och välj Spela upp ljudSpela upp ljud.

Redigera transkriberingstexten

Håll muspekaren över texten som du vill redigera och välj Redigera avskriftRedigera utskrift. Gör dina ändringar och välj Spara Redigera utskriftSpara Redigera avskrift.

Skapa en överstrykning från viss transkriberingstext

Håll mus pekaren över texten och välj Lägg till för att markera. Texten läggs till fliken Översikt som en antecknings överstrykning.

Hämta avskriften

Under fliken Utskrift väljer du filnamnet på det format som du vill hämta.

Du kan hämta avskriften i WebVTT-format (.vtt) eller textformat (.txt).

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i transkvilegier.

Vem som helst som har redigerat avskriften kan spela upp ett ljudklipp och redigera transkriberingstexten.

Spela upp ljudklipp från din mötesutskrift på en mobil enhet.

1

Knacka på fliken Utskrift på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötesinformation finns i Visa mötes- och händelseinnehåll skapat av Webex-assistent för möten.

2

Om du är mötet eller webbsvärden eller om värden har delat mötet eller webbsinarinnehållet med dig kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ett ljudklipp

Knacka på texten du vill höra och tryck på Spela upp ljud.

Redigera transkriberingstexten

Tryck Redigera utskrift på bredvid texten som du vill redigera. Gör dina ändringar och välj Spara Redigera avskrift.

Om värden endast har gett dig visningsprivilegier kan du ändå spela upp ljudklipp i avskriften.

Vattenstämpel
1 jun 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Sök efter nyckelord i alla möten i Webex Meetings och Webex Events (ny)

Gör det bättre att använda din Webex-assistent-transkription av Meetings genom att hitta rätt plats i mötet, webbsinar eller i flera möten eller webbsingarer där något var bestämt.

Du kan använda sökfältet längst upp på sidan för att söka i möten, händelser, inspelningar och transkribioner för att hitta en viktig stund i ett möte eller webbsinar. Du kan sedan spela bara ljud i det ögonblick i mötet eller webbsinar eller visa mötet eller webbsinar information.
Sök efter ett ord eller en fras

Om en utskrift inte skapades för mötet eller webbsinar eller om mötet eller webbsinar inträffade innan Webex-assistent aktiverades på din Webex-webbplats, hittar nyckelordet endast nyckelordet om det användes i mötet eller webbsinartiteln.

Innan du börjar

Webex-assistent tillgänglig i Webex Meetings. Från och med uppdateringen 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events(nytt) webbsinarläge för planer som har stöd för upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

1

Skriv in ordet eller frasen du letar efter i sökfältet.

Skriv in ordet i sökfältet
2

Välj ett objekt i sökresultaten.

Vattenstämpel
1 jun 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Ta bort mötes- och händelseinnehåll som har skapats Webex-assistent möten

Du kan ta bort inspelningen och höjdpunkterna från möten och webbsingarer som du är värd för om de inte längre behövs. Om värden har delat möte eller webbsinarinnehåll med dig och gett dig redigeringsrättigheter kan du ta bort höjdpunkterna för mötet eller händelsen.

Innan du börjar

Webex-assistent tillgänglig i Webex Meetings. Från och med uppdateringen 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events(nytt) webbsinarläge för planer som har stöd för upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

1

Så här tar du bort en inspelning:

  1. Välj Inspelningar till vänster navigeringsrad.

  2. Välj Mer bredvid inspelningens namn och välj sedan Ta bort > Ta bort.

    Inspelningen flyttas till papperskorgen och finns kvar där i 30 dagar, såvida du inte tar bort den permanent.
  3. Om du vill ta bort en inspelning som finns i papperskorgen permanent väljer du Borttagna under Mina inspelade möten .

    Välj Borttagna
  4. Välj Papperskorg Papperskorg bredvid inspelningens namn.

2

För att ta bort höjdpunkter, se Granska och hantera höjdpunkter som skapats av Webex-assistent för möten.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×