Klicka på filtrera genom att titta på alla tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa enbart de meddelanden eller utrymmen som du vill se.


 

Om du väljer filtret olästa eller aviseringar kan du klicka på för att uppdatera din Visa och ta bort meddelanden när du har läst dem.

Om du vill gå tillbaka till din Utrymmes lista eller ta bort ett visst filter klickar du på och väljer Visa fullständig lista.

Filter beskrivningar

Här är en lista över tillgängliga filter, beskrivningar och tips om hur du använder dem:

 • Aviseringar– titta på de utrymmen som matchar dina aviserings inställningar. Du kommer att se antalet utrymmen med olästa meddelanden som stämmer överens med dina aviserings inställningar. Om du har angett att aviseringar ska meddelas för alla meddelandenmatchar det här antalet antalet i filtret för olästa. Se tips för att hantera aviseringar i Cisco Webex Teams för information om hur du använder aviseringar.


   

  Ikonen för Webex Teams-appen på din enhet visar även antalet utrymmen som matchar aviserings filtret.

 • Oläst– se vad som är nytt utan att bläddra bland meddelanden som du redan har läst. Du ser en räkning av alla utrymmen som har olästa meddelanden.

 • Personer– hitta alla dina direkt meddelanden mellan bara dig och en annan person. Du ser ett antal av dessa utrymmen med olästa meddelanden.

 • Favoriter– Se de utrymmen som bäst passar dig. Du ser ett antal favorit utrymmen med olästa meddelanden.

 • Omnämnanden till mig– se vem som behöver uppmärksamheten först. Det här antalet inkluderar utrymmen som innehåller @mentions som skickats till dig direkt.

 • Omnämnande för alla– det här antalet visar @all meddelanden som skickats till alla i ett utrymme.

 • Trådar– se en lista över trådar som du är en del av, inklusive alla trådar du har startat, alla trådar som har startat som svar på dina meddelanden och trådar som du har besvarat. Listan visar det senaste svaret i alla trådar.

 • Flaggor– kom tillbaka till innehåll som du har flaggat för att följa upp. Du ser ett antal meddelanden som du har flaggat.

 • Utkast– fortsätter att arbeta med utkast av meddelanden som du ännu inte har skickat. Du ser ett antal väntande meddelanden som du ännu inte har skickat än den enheten. Det här antalet är specifikt för din enhet. Om du har startat ett meddelande på din mobil telefon kommer du inte att se utkastet på din dator.

Utseende inställningar

Du kan också välja några inställningar för utseende i filter listan:

 • Visa favoriter överst– Växla snabbt för att se dina favorit utrymmen ovanpå listan över utrymmen.

 • Separera personer och utrymmen– Lägg till flikar i listan utrymmen för att organisera hur du visar dina utrymmen.

Tryck för att titta på dina tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa enbart de utrymmen som du vill se.


 

Om du vill rensa listan över olästa utrymmen går du till filtret oläst och knackar på Markera alla lästa.

Om du vill återgå till din Utrymmes lista från huvud listan över filter trycker du på Visa fullständiga listor.

Om du vill ta bort ett visst filter och återgå till din Spaces -lista trycker du på filter namnet.

Filter beskrivningar

Här är en lista över tillgängliga filter, beskrivningar och tips om hur du använder dem:

 • Aviseringar– titta på de utrymmen som matchar dina aviserings inställningar. Du kommer att se antalet utrymmen med olästa meddelanden som stämmer överens med dina aviserings inställningar. Om du har angett att aviseringar ska meddelas för alla meddelandenmatchar det här antalet antalet i filtret för olästa. Se tips för att hantera aviseringar i Cisco Webex Teams för information om hur du använder aviseringar.


   

  Ikonen för Webex Teams-appen på din enhet visar även antalet utrymmen som matchar aviserings filtret.

 • Oläst– se vad som är nytt utan att bläddra bland meddelanden som du redan har läst. Du ser en räkning av alla utrymmen som har olästa meddelanden.

 • Personer– hitta alla dina direkt meddelanden mellan bara dig och en annan person. Du kommer att se antalet alla dessa utrymmen med olästa meddelanden.

 • Favoriter– Se de utrymmen som bäst passar dig. Du ser ett antal favorit utrymmen med olästa meddelanden.

 • @Mentions åt mig– se vem som behöver uppmärksamheten först. Det här antalet inkluderar @mentions som skickats till dig direkt.

 • @Mentions för alla— Detta visar det här antalet @all meddelanden som skickas till alla i ett utrymme.

 • Flaggor– kom tillbaka till innehåll som du har flaggat för att följa upp. Du ser ett antal meddelanden som du har flaggat.

 • Utkast– fortsätter att arbeta med utkast av meddelanden som du ännu inte har skickat. Du ser ett antal väntande meddelanden som du ännu inte har skickat än den enheten. Det här antalet är specifikt för din enhet. Om du har startat ett meddelande på din mobil telefon kan du inte se utkastet på din dator.

Tryck för att titta på dina tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa enbart de utrymmen som du vill se.


 

Om du vill rensa listan över olästa utrymmen går du till filtret oläst och knackar på Markera alla lästa.

Om du vill ta bort ett visst filter trycker du på igen för att återgå till din filter lista.

Om du vill återgå till listan över utrymmen väljer du Visa fullständiga listor.

Filter beskrivningar

Här är en lista över tillgängliga filter, beskrivningar och tips om hur du använder dem:

 • Aviseringar– titta på de utrymmen som matchar dina aviserings inställningar. Du kommer att se antalet utrymmen med olästa meddelanden som stämmer överens med dina aviserings inställningar. Om du har angett att aviseringar ska meddelas för alla meddelandenmatchar det här antalet antalet i filtret för olästa. Se tips för att hantera aviseringar i Cisco Webex Teams för information om hur du använder aviseringar.


   

  Ikonen för Webex Teams-appen på din enhet visar även antalet utrymmen som matchar aviserings filtret.

 • Oläst– se vad som är nytt utan att bläddra bland meddelanden som du redan har läst. Du ser en räkning av alla utrymmen som har olästa meddelanden.

 • Personer– hitta alla dina direkt meddelanden mellan bara dig och en annan person. Du kommer att se antalet alla dessa utrymmen med olästa meddelanden.

 • Favoriter– Se de utrymmen som bäst passar dig. Du ser ett antal favorit utrymmen med olästa meddelanden.

 • @Mentions åt mig– se vem som behöver uppmärksamheten först. Det här antalet inkluderar @mentions som skickats till dig direkt.

 • @Mentions för alla— Detta visar det här antalet @all meddelanden som skickas till alla i ett utrymme.

 • Flaggor– kom tillbaka till innehåll som du har flaggat för att följa upp. Du ser ett antal meddelanden som du har flaggat.

 • Utkast– fortsätter att arbeta med utkast av meddelanden som du ännu inte har skickat. Du ser ett antal väntande meddelanden som du ännu inte har skickat än den enheten. Det här antalet är specifikt för din enhet. Om du har startat ett meddelande på din mobil telefon kan du inte se utkastet på din dator.

Utseende inställningar

Du kan också välja några inställningar för utseende i filter listan:

 • Visa favoriter överst– Växla snabbt för att se dina favorit utrymmen ovanpå listan över utrymmen.

 • Separera personer och utrymmen– Lägg till flikar i listan utrymmen för att organisera hur du visar dina utrymmen.

Klicka på Sök för att se de tillgängliga filtren. Välj sedan filtret så att endast de utrymmen som du vill se visas.


 

I filtret olästa och meddelanden kan du klicka på för att uppdatera din Visa och ta bort meddelanden när du har läst dem..

Klicka på Avbryt om du vill återgå till din Utrymmes lista från huvud listan över filter .

Om du vill ta bort ett visst filter och återgå till din Spaces -lista klickar du på filter namnet.

Filter beskrivningar

Här är en lista över tillgängliga filter, beskrivningar och tips om hur du använder dem:

 • Aviseringar– titta på de utrymmen som matchar dina aviserings inställningar. Du kommer att se antalet utrymmen med olästa meddelanden som stämmer överens med dina aviserings inställningar. Om du har angett att aviseringar ska meddelas för alla meddelandenmatchar det här antalet antalet i filtret för olästa. Se tips för att hantera aviseringar i Cisco Webex Teams för information om hur du använder aviseringar.


   

  Ikonen för Webex Teams-appen på din enhet visar även antalet utrymmen som matchar aviserings filtret.

 • Oläst– se vad som är nytt utan att bläddra bland meddelanden som du redan har läst. Du ser en räkning av alla utrymmen som har olästa meddelanden.

 • Personer– hitta alla dina direkt meddelanden mellan bara dig och en annan person. Du ser ett antal av dessa utrymmen med olästa meddelanden.

 • Favoriter– Se de utrymmen som bäst passar dig. Du ser ett antal favorit utrymmen med olästa meddelanden.

 • @Mentions åt mig– se vem som behöver uppmärksamheten först. Det här antalet inkluderar utrymmen som innehåller @mentions som skickats till dig direkt.

 • @Mention med alla– det här antalet visar @all meddelanden som skickats till alla i ett utrymme.

 • Flaggor– kom tillbaka till innehåll som du har flaggat för att följa upp. Du ser ett antal meddelanden som du har flaggat.

 • Utkast– fortsätter att arbeta med utkast av meddelanden som du ännu inte har skickat. Du ser ett antal väntande meddelanden som du ännu inte har skickat än den enheten. Det här antalet är specifikt för din enhet. Om du har startat ett meddelande på din mobil telefon kommer du inte att se utkastet på din dator. Kom även ihåg att om du startar om appen förlorar du dina utkast meddelanden.