Meddelandeutkastsindikator i utrymmeslistan.

1

Gå till utrymmeslistan, klicka på ett utrymme med bredvid namnet för att visa meddelandet som du vill slutföra.


 

För att se alla dina utkast klickar du på , går till Utkast och väljer sedan det meddelande som du vill slutföra.

Meddelandeutkasten sparas även efter omstart så att du alltid kan gå tillbaka till dem.

1

Gå till din utrymmeslista, tryck på ett utrymme med bredvid namnet för att visa utkastmeddelandet som du vill slutföra.


 

För att se alla dina utkast till meddelanden trycker du på , går till Utkast och väljer sedan meddelandet som du vill slutföra.

1

Gå till din utrymmeslista, tryck på ett utrymme med bredvid namnet för att visa meddelandet som du vill slutföra.


 

För att se alla dina utkast till meddelanden trycker du på , går till Utkast och väljer sedan meddelandet som du vill slutföra.

1

Gå till utrymmeslistan, klicka på ett utrymme med bredvid namnet för att visa meddelandet som du vill slutföra.


 

För att se alla dina utkast klickar du på , går till Utkast och väljer sedan det meddelande som du vill slutföra.