När du bläddrar igenom dina meddelanden i Webex-appen kan du flagga viktiga meddelanden så att du kan följa upp dem senare eller behålla dem som referens. Objekt som du flaggar läggs till i listan Flaggor och sorteras efter det datum som du flaggade dem. Du kan ha upp till 200 flaggade meddelanden.

Håll muspekaren över meddelandet och klicka på Fler åtgärder och klicka sedan på Flagga för uppföljning. Du ser en flagga bredvid namnet på och tidpunkten för meddelandet.

Du kan när som helst hänvisa till det flaggade meddelandet. Klicka bara på Filtrera efter för att visa dina filter och gå sedan tillFlaggor.

För att ta bort en flagga håller du musen över meddelandet igen, klickar på Fler åtgärder och klickar sedan påAvflagga.


 

Du kan även flagga ett svar inom en meddelandetråd. Håll muspekaren över svaret och klicka på flaggan , klicka på flaggan igen för att ta bort det.

Tryck länge på meddelandet och tryck på Flagga.

Du kan när som helst hänvisa till det flaggade meddelandet. Tryck bara på för att visa dina tillgängliga filter och gå sedan till Flaggor.

För att ta bort flaggan från ett meddelande, tryck länge på meddelandet igen och välj Avflagga.


 

För att rensa upp listan Flaggor kan du svepa åt vänster på ett utrymme för att ta bort den från din lista.

Tryck länge på meddelandet och välj Flagga.

Du kan när som helst hänvisa till det flaggade meddelandet. Tryck bara på för att visa dina tillgängliga filter och gå sedan till Flaggor.

För att ta bort flaggan från ett meddelande, tryck länge på meddelandet igen och välj Avflagga.

Håll muspekaren över meddelandet och klicka på flaggan . Du ser en blå flagga bredvid personens profilbild till höger om meddelandet.

Du kan när som helst hänvisa till det flaggade meddelandet. Klicka bara på Filtrera efter för att visa dina filter och gå sedan tillFlaggor.

Du kan klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa upp listan Flaggor genom att klicka på flaggan bredvid utrymmet där.