Tänk på något

Du kan endast dela i skrivbordstelefon ett samtal när alla följande krav uppfylls:

  • Din organisation måste använda samtal i Webex (Unified CM)

  • Du måste vara ansluten till skrivbordstelefon för samtalet.

  • Du kan endast dela i ett samtal mellan dig och en annan person.

  • Den andra personen i ditt samtal måste också anslutas till sitt skrivbordstelefon för samtalet i Webex.

1

När du är i ett telefonsamtal och du är ansluten till din skrivbordstelefon väljer du Dela skärm för att dela din skärm.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

  • Deladatorljud – den andra personen hör ljudet på sin dator.

  • Optimera för video —Videon spelas upp mycket jämnare eftersom innehållet visas med upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på720p. Om du till exempel delar en video ökar bildhastigheten och detta minskar fördröjningen.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Sluta dela.

1

När du är i ett telefonsamtal och du är ansluten till din skrivbordstelefon väljer du Dela skärm för att dela din skärm.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

  • Deladatorljud – den andra personen hör ljudet på sin dator.

    Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtas det automatiskt när du klickar på Dela datorljud i Webex. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget.

  • Optimera för video —Videon spelas upp mycket jämnare eftersom innehållet visas med upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på720p. Om du till exempel delar en video ökar bildhastigheten och detta minskar fördröjningen.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Sluta dela.