Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar > Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad på Cisco Unified Communications Manager – Din samtalstjänst är Unified CM.

  • Du är inloggad på Webex Calling – Din samtalstjänst Webex Calling.

  • Du är inloggad – din samtalstjänst ligger på din tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon inställning för telefontjänster innebär det att din organisation endast har konfigurerats för Samtal i Webex-appen.

För information om vilka funktioner som är tillgängliga för dig, se Alternativ för | Webex-stödda samtal

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar > Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad på Cisco Unified Communications Manager – Din samtalstjänst är Unified CM.

  • Du är inloggad på Webex Calling – Din samtalstjänst Webex Calling.

  • Du är inloggad – din samtalstjänst ligger på din tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon inställning för telefontjänster innebär det att din organisation endast har konfigurerats för Samtal i Webex-appen.

För information om vilka funktioner som är tillgängliga för dig, se Alternativ för | Webex-stödda samtal

Tryck på profilbild och gå sedan till Telefontjänster.

Du ser en av följande tjänster här:
  • Du är inloggad på Cisco Unified Communications Manager – Din samtalstjänst är Unified CM.

  • Du är inloggad på Webex Calling – Din samtalstjänst Webex Calling.

  • Du är inloggad – din samtalstjänst ligger på din tjänsteleverantör.


 

Om du inte ser någon inställning för telefontjänster innebär det att din organisation endast har konfigurerats för Samtal i Webex-appen.

För information om vilka funktioner som är tillgängliga för dig, se Alternativ för | Webex-stödda samtal