Kontrollera att du redan är i ett samtal eller i ett möte och att du är ansluten till en enhet.

1

Välj något av följande alternativ:

  • Om du använder din enhet går du tillWebex-appenpå skrivbordet och klicka på Öppna mötesfönster eller Öppna samtalsfönster. Välj sedan din enhet och välj Enhetslayout.
  • Om du är påWebex-appenpå skrivbordet klickar du på Enhetslayout.
2

Välj en av de tillgängliga layouterna och se hur den ser ut på din enhet.

3

Klicka på Enhetslayout och välj sedan de alternativ som fungerar bäst för dig:

  • Visa delat innehåll på enhet – visa delat innehåll på din enhet i stället för från skrivbordet.
  • Visa min egen videobild på enheten – visa din egen videobild på din enhet i stället för på skrivbordet.

Kontrollera att du redan är i ett samtal eller i ett möte och att du är ansluten till en enhet.

1

Välj något av följande alternativ:

  • Om du använder din enhet går du till din mobilapp och knackar på Öppna mötesfönster eller Öppna samtalsfönster. Tryck sedan på och välj Enhetslayout.
  • Om du använder mobilappen trycker du på Enhetslayout.
2

Välj en av de tillgängliga layouterna och se hur den ser ut på din enhet.

3

Tryck på Enhetslayout och välj sedan de alternativ som fungerar bäst för dig:

  • Visa delat innehåll på enheten – visa delat innehåll på din enhet i stället för din mobila enhet.
  • Visa min egen videobild på enheten – visa din egen videobild på din enhet i stället för den mobila enheten.