Hitta värd nyckeln på din Webex-webbplats

Från din Cisco Webex webbplats väljer du möten och klickar sedan på Mötes namnet som du är värd för.

Du kan se värdnyckel i avsnittet Mötes information i Mötes uppgifterna.

Hitta värd nyckeln i Microsoft Outlook

1

I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du mötet som du har schemalagt genom att använda Webex Scheduler.


 

Möten i din Microsoft Outlook-kalender som inte har schemalagts med Webex Scheduler kommer inte att ha den här informationen.

2

Klicka på värdinformation i Webex delen av menyfliken .

3

Klicka på OK för att stänga rutan.

Du kan också öppna Mötes informationen på din Webex webbplats genom att klicka på länken längst ner i Mötes informationen.