1

Gå till din profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka på Video , välj den kamera du vill använda irullgardingslistan Kamera och klicka sedan på Spara.

1

Gå till din profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka på Video och välj sedan den kamera du vill använda i rullgardingslistan Kamera.

Under ett samtal trycker du på Mer och sedan påByt kamera för att välja den framåt- eller bakåtriktade kameran.

Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox.

Klicka på aktivitetsmenyn och välj Möte. Välj vilken enhet som ska användas för att ringa samtalet genom att klicka på Ljud/Video.