Webex-assistent version 40.4 Webex Meetings senare. Kontakta din Cisco Collaboration Partner eller Cisco Collaboration Account Manager för att skapa en provperiod åt dig via programmet provperioder för Webex Enterprise. Försök ska påbörjas den 2 juni 2020.

Om stötande ord används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i den dolda texten.

Vi har skapat vårt eget van van vandefilter skapat av vanliga stötande ord och fraser. Vi kommer att fortsätta att lägga till ord och fraser från och med när de är identifierade för oss.

Texten visas ovanför möteskontrollerna

Om ingen talar försvinner den senaste texten efter tre sekunder.

1

För att visa texter väljer du Dold text i det nedre vänstra hörnet avVisa dold text skärmen.

2

För att dölja texter väljer du Dold text i skärmens nedre vänstra hörn eller väljer Dölj dold text ✕ i textningen.

Dold textning visas ovanför möteskontroller

Om ingen talar försvinner den senaste texten efter tre sekunder.

1

För att visa texter knackar du på Dold text iVisa undertexter skärmens övre högra hörn.

2

För att dölja texterna trycker du på Dold text iDölj undertexter skärmens övre högra hörn.