Om stötande ord används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i den dolda texten.

Vi har skapat vårt eget van vandefilter som skapats av vanliga stötande ord och fraser. Vi kommer att fortsätta att lägga till ord och fraser när de är identifierade för oss.

Texten visas ovanför möteskontrollerna

Om ingen talar försvinner den senaste texten efter tre sekunder.

1

För att visa texter väljer du Dold text i det nedre vänstra hörnet avVisa dold text skärmen.

2

För att dölja texter väljer du Dold text i skärmens nedre vänstra hörn eller väljer Dölj dold text ✕ i textningen.

Om ingen talar försvinner den senaste texten efter tre sekunder.

1

För att visa texter trycker du på Webex-assistentenWebex Assistant och sedan på Dold text.

2

För att dölja texten knackar du på Dold text igen.