Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare. Kontakta din Cisco Collaboration partner eller Cisco Collaboration Account Manager för att skapa en prov period för dig genom Webex Enterprise Trial-programmet. Försök är att börja den 2 juni 2020.

Om de stötande orden används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i den dolda texten.

Vi har skapat vårt eget svordoms-filter som skapats av vanliga stötande ord och fraser. Vi kommer att fortsätta att lägga till ord och fraser som och när de identifieras för oss.

Text visas ovanför Mötes kontroller

Om det inte går att tala får den sista texten bort efter 3 sekunder.

1

För att Visa texter väljer du dold textVisa dold text längst ner till vänster på skärmen.

2

För att dölja text, Välj dold textDölj dold text i det nedre vänstra hörnet på skärmen eller Välj i bild texten.

Dold textning visas ovanför Mötes kontrollerna

Om det inte går att tala får den sista texten bort efter 3 sekunder.

1

För att visa text, knacka på dold text,Visa undertexter i det övre högra hörnet på skärmen.

2

För att dölja text, knacka på dold textDölj undertexter i det övre högra hörnet på skärmen.