Ändra formatet på texterna

Innan du börjar

Från och med 41.5-uppdateringenWebex Assistantfinns tillgängligt iWebex MeetingsochWebex Webinars(ej tillgängligt förwebbsnakar i webbsändningsvyn).

UtöverMeetingsochWebex Webinarsmed 41.7-uppdateringenWebex Assistantfinns även förWebex-appen. Möten som startas eller som startas från ett utrymme stöder inteWebex Assistant.

1

Om du vill ändra storlek på textrutan klickar du på en punkt i rutans kant och drar till önskad storlek.

2

Välj Fler alternativ i textfältet.

3

Kom ihåg följande:

  • Välj Typsnittsstorlek och dra skjutreglaget för att göra teckensnittet större eller mindre.
  • Välj Använd ljus bakgrund eller Använd mörk bakgrund.
4

Flytta det genom att dra i textfältet.

Om du vill ändra storlek eller flytta tillbaka textraden till standardposition väljer du Fler alternativ i textraden och väljer Tillbaka till standardposition.