Klicka på din profilbild, Välj inställningaroch välj ljud. Välj sedan de enheter som ska användas för mikrofonen, högtalaren och Ringaren.

Du kan justera volymen på din talare och mikrofon härifrån och markera kryss rutan justera volym automatiskt . Du kan även välja Använd systeminställning för att använda en enhet som är konfigurerad som standard alternativ på ditt system. När du ändrar ljud enheten för ditt operativ system följer Webex Teams ändringen. För att se vilken enhet som för närvarande finns på din dator går du till Start > inställningar > system > ljud.


 

Använd en av våra Cisco headset 500-serien med USB-anslutaren eller Cisco headset 730 med Bluetooth i dina möten och samtal.

Du kan även ändra dina ljud alternativ direkt från samtals kontrollerna. Klicka bara på mer, Välj ljud alternativoch gör sedan dina val.

Klicka på din profilbild och välj inställningar > ljud. Välj sedan de enheter som ska användas för mikrofonen, högtalaren och ring signalen.

Du kan justera volymen på din talare och mikrofon härifrån och markera kryss rutan justera volym automatiskt . Du kan även välja Använd systeminställning för att använda en enhet som är konfigurerad som standard alternativ på ditt system. När du ändrar ljud enheten för ditt operativ system följer Webex Teams ändringen. För att se vilken enhet som för närvarande finns på din dator går du till Systeminställningar > .


 

Använd en av våra Cisco headset 500-serien med USB-anslutaren eller Cisco headset 730 med Bluetooth i dina möten och samtal.

Du kan även ändra dina ljud alternativ direkt från samtals kontrollerna. Klicka bara på mer, Välj ljud alternativoch gör sedan dina val.

På iPhone och iPad kan du endast ändra dina inställningar när du är i ett samtal.

Tryck på mer och välj sedan ljud inställningar för att välja en enhet.

På Android används enhetens mikrofon och högtalare som standard. När du ansluter ett headset till enheten växlar appen till headsetets mikrofon och Earphone.

Du kan ändra mikrofonen som Webex Teams för webben använder när du ringer ett samtal.


Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox för att ringa samtal. Oavsett om du använder en webbläsare på Windows, Mac eller Linux ska du kontrol lera att din webbläsare är inställd på att använda kameran och mikrofonen.

Klicka på aktivitets menyn och välj träffas. Välj vilken enhet du vill använda för att ringa samtalet genom att klicka på ljud/video