1

Gå till team, Välj nytt team, namnge teamet och klicka på Skapa team. Ditt team har tilldelats en färg så att du enkelt kan skilja den från de övriga.

2

Välj det nya teamet, klicka på team medlemmaroch Lägg till Team medlemLägg till Team medlem. Ange sedan ett namn eller en e-postadress och välj från resultat listan. Personer kommer automatiskt att läggas till i det allmänna utrymmet, men de kan sedan delta i alla team utrymmen på egen hand.

3

För att skapa fler utrymmen klickar du på nytt utrymmeoch anger ett utrymmes namn.

1

Gå till team, klicka på skapa ett nytt team, namnge ditt team och välj skapa. Ditt team har tilldelats en färg så att du enkelt kan skilja den från de övriga.

2

Välj det nya teamet, klicka på medlemmaroch Lägg till Team medlem. Ange sedan ett namn eller en e-postadress, Välj i resultat listan och klicka på klar. Personer kommer automatiskt att läggas till i det allmänna utrymmet, men de kan sedan delta i alla team utrymmen på egen hand.

3

För att skapa fler utrymmen klickar du på utrymmenoch sedan på nytt utrymmeoch anger ett utrymmes namn.

1

Gå till team, tryck på , namnge ditt team och tryck sedan på Skapa team.

2

För att lägga till personer väljer du teamet i team listan, knacka på team medlemmar > Lägg till teammedlem, ange namn eller e-postadress och tryck sedan på Lägg till.

3

För att skapa fler utrymmen knackar du på skapa utrymme, anger ett utrymmes namn och trycker sedan på skapa utrymme.

4

Om du vill ändra ditt teams färg trycker du på Detaljer. Knacka sedan på ändra team färg och välj den färg du vill använda.

1

Gå till team, tryck på , namnge ditt team och tryck sedan på Skapa team.

2

Om du vill lägga till personer väljer du teamet i team listan och knackar sedan på team medlemmar > LÄGG TILL TEAM MEDLEMMAR, ange deras namn eller e-postadress och välj dem i resultat listan och tryck sedan på OK.

3

Tryck på utrymmen för att skapa fler utrymmen > Skapa utrymme, ange ett utrymmes namn och tryck sedan på skapa.

4

Om du vill ändra ditt teams färg trycker du på Detaljer. Knacka sedan på ändra team färg och välj den färg du vill använda.

1

Gå till team, klicka på Skapa team, namnge ditt team och klicka på skapa. Ditt team har tilldelats en färg så att du enkelt kan skilja den från de övriga.

2

Om du vill lägga till personer klickar du på medlemmar, Lägg till Team medlem och skriver sedan in ett namn eller en e-postadress. Välj ett namn i resultat listan eller klicka på Lägg till Team medlem. Personer kommer automatiskt att läggas till i det allmänna utrymmet, men de kan sedan delta i alla team utrymmen på egen hand.

3

För att skapa fler utrymmen klickar du på nytt utrymmeoch anger ett utrymmes namn.