1

Gå till Teams och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme i.

2

Välj Skapa ettutrymme, namnge utrymmet och tryck på Enter eller klicka på .

1

Gå till Teams och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme i.

2

Välj Skapa ett utrymme för dettateam, namnge utrymmet och tryck på Retur eller klicka på .

1

Gå till Meddelanden > Teams och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme i.

2

Knacka på Skapa ett utrymme för dettateam, namnge utrymmet och knacka sedan på Skapa.

1

Gå till Teams och välj sedan det team som du vill lägga till ett utrymme i.

2

Välj Nytt utrymme , namnge utrymmet och tryck sedan påEnter.