1

Klicka på Team och välj sedan ett team.

2

Välj Medlemmar , klicka Lägg till teammedlem , ange personens namn eller e-postadress och välj sedan personen i listan.

1

Klicka på Team och välj sedan ett team.

2

Välj Medlemmar , klicka Lägg till teammedlemmar , ange personens namn eller e-postadress, välj dem i listan och klicka på Klart .

1

Gå till Meddelanden trycker du på Team och välj ett team.

2

Tryck Teammedlemmar och trycker sedan på Lägg till teammedlem . Du kan lägga till flera personer åt gången, skriva in de första bokstäverna i deras namn eller e-postadress och välja dem i listan.

3

Tryck sedan på Lägg till .

1

Gå till Meddelanden trycker du på Team och välj ett team.

2

Tryck Teammedlemmar och trycker sedan på Lägg till teammedlemmar . Du kan lägga till flera personer åt gången, skriva in de första bokstäverna i deras namn eller e-postadress och välja dem i listan.

3

Tryck sedan på OK .

1

Klicka på Team och välj ett team.

2

Välj Medlemmar , klicka Lägg till teammedlem anger du personens namn eller e-postadress och väljer dem i listan eller klickar på Lägg till teammedlem .