Gå till Inställningar för telefon och vidarekoppling och välj var du vill vidarebefordra telefonsamtal, t. ex. röst brev låda eller ett nummer som du har angett tidigare. Om du vill lägga till ett annat nummer går du till och väljer Öppna Samtals inställningar.

Telefon-och Samtals inställningar blir grönt och stannar på det sättet tills du ändrar inställningen till vidarebefordra samtal.

Tryck på din profilbild, gå till samtaloch välj var du vill vidarebefordra dina telefonsamtal, t. ex. röst brev låda eller ett nummer som du har angett tidigare. Eller så kan du lägga till ett annat nummer.

När du är klar visas samtals ikonen längst ner i ditt program och du ser en banderoll högst upp i listan samtal som visar dig var dina samtal skickas.