1

Gå till Cisco Webex inställningar och välj Min profil .

2

Klicka på "..." och välj Ändra PIN-kod till röstbrevlåda.

3

Ange din PIN-kod till röstbrevlåda konto med följande krav:

  • Måste innehålla minst sex siffror och högst 8 siffror. Enbart siffror!

  • Får inte vara samma som någon av dina tidigare fem PIN-koder.

  • Får inte innehålla ditt anknytningsnummer.

  • Får inte innehålla enstaka eller serier av upprepande siffror (till exempel 228883, 121212 eller 408408).

  • Får inte vara en sifferserie (till exempel 012345 eller 987654).

  • Får inte innehålla siffror som knappas in i rak linje på knappsatsen.

  • Får inte vara omvänd ordning på din senaste PIN-kod.

4

Ange din PIN-kod en ny tid i PIN-kod till röstbrevlåda klicka på Spara.