Innan du börjar

Om du använder röstbrevlådan för första gången kan du behöva ange PIN-koden. Det finns mer information om att ställa in din PIN-kod i Konfigurera din röstbrevlåda.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Gå till Användarportal för samtal och klicka på Röstbrevlåda.

3

Visa meddelandet som du vill spela upp.

4

Välj att spela upp, markera som uppspelat eller hämta.

5

Ta bort ett meddelande genom att klicka på bredvid det.

Nästa steg

Du kan konfigurera olika inställningar för röstbrevlådan, till exempel avskrift av röstmeddelanden, hälsningsfraser för röstbrevlådan och lagring av röstbrevlådan. Det finns mer information i Konfigurera inställningarna för röstbrevlåda.