Gå till din profilbild, välj Hjälp och välj sedan Diagnostik .

Om din app upptäcker några parkopplingsproblem kommer du att se enheter med problem som är markerade i rött. Klicka på problemet om du vill ha mer information.

Gå till Hjälp för > Diagnostik .

Om din app upptäcker några parkopplingsproblem kommer du att se enheter med problem som är markerade i rött. Klicka på problemet om du vill ha mer information.