Det här är ett exempelfelmeddelande:

När du klickar på felet ser du ett mer detaljerat meddelande, vanligtvis inklusive en rekommenderad åtgärd.


Om det finns ett allmänt anslutningsproblem kontrollerar du nätverksstatus och anger åtgärden antingen Återanslutning eller Hälsokontroll.

Ta reda på vilken samtalstjänst du har om du inte vet vilket alternativ du vill expandera.

Felkod

Meddelande

Buggfix

Okänd = 1 Okänt fel: 1000:1

För SSO-miljöer ska du starta en ny session i inställningarna för telefontjänsten.

För icke-SSO-miljöer ska du öppna telefontjänstinställningarna och logga in igen.

UnknownStartFeatureSetFailure = 2 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:2
FeatureSetNotProvisioned = 3 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:3
Okändauthenticator = 4 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:4
ErrorReadingConfig = 6 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:6
OgiltigstartupHandlerState = 7 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:7
InvalidCycleState = 8 Registrering av telefontjänst misslyckades. Fel:1000:8
ConfigChangeSignout = 99 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:99
ConfigChangeReset = 100 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel:1000:100
OgiltigCert har kastats ut = 101 Anslutningen till servern har avvisats på grund av ett ogiltigt certifikat. Fel: 1000:101
SSOPageLoadError = 400 Det går inte att läsa in SSO-webbläsarsidan. Försök igen senare. Fel: 1000:400
SSOStartSessionError = 500 Det gick inte att starta en ny SSO-session. Försök igen. Fel: 1000:500
SSOUnknownError = 600 Det går inte att läsa in SSO-webbläsarsidan. Försök igen. Fel: 1000:600
SSOKan bes?tt = 601 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:601
SSOWebexCloudError = 602 Det gick inte att starta en ny SSO-session. Försök igen. Fel: 1000:602
SSO-certificatFel = 603 Det går inte att starta en ny session på grund av ett certifikatproblem. Kontakta din administratör. Fel: 1000:603
SSOInvalidUserSristch = 604 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:604
SSOWhoAmIFailure = 605 Det gick inte att starta en ny session. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:605
SSOSessionExpired = 606 Din session har upphört. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:606
SSOEdgeConfigNeeded = 607 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:607
OgiltigtBrowserResponse = 608 Din session har upphört. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:608
CredentialsRequired = 611 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:611
CommonIdentityProvisioningUser = 701 Registrering av telefontjänst misslyckades. Fel:1000:701
ServiceDiscoveryFailure = 1001 Det går inte att hitta telefontjänsten. Kontrollera alternativen för telefontjänsten. Fel: 1000:1001
ServiceDiscoveryAuthenticationFailure = 1 002 Felaktigt användarnamn eller lösenord. Fel: 1000:1002
ServiceDiscoveryCannotConnectToCucmServer = 1 003 Det går inte att kommunicera med Unified CM-servern. Kontrollera alternativen för telefontjänsten. Fel: 1000:1003
ServiceDiscoveryNoCucmConfiguration = 1 004 Det går inte att hitta telefontjänsten. Kontrollera alternativen för telefontjänsten. Fel: 1000:1004
ServiceDiscoveryNoSRVRecordsFound = 1005 Det går inte att hitta SRV-posten. Kontrollera alternativen för telefontjänsten. Fel: 1000:1005
ServiceDiscoveryCannotConnectToEdge = 1 006 Det går inte att kommunicera med servern. Kontrollera alternativen för telefontjänsten. Fel: 1000:1006
ServiceDiscoveryNoNetworkConnectivity = 1007 Du är inte ansluten till internet. Kontrollera nätverksinställningarna. Fel: 1000:1007
ServiceDiscoveryUntrustedCertificate = 1008 Ingen tjänst upptäcktes på grund av ett obetrodda certifikat från servern. Fel: 1000:1008
ServiceDiscoveryPrimaryAuthChanged = 1 009 Din administratör har ändrat konfigurationen. Om anslutningen tappars kan du behöva logga in på telefontjänsterna igen. Fel: 1000:1009
ServiceDiscoveryNoUserLookup = 1010 Din kontokonfiguration är ogiltig. Kontakta din administratör. 1000:1010
Anslutningen misslyckadesByMRAPolicy = 1100 Telefon tjänsten misslyckades på grund av MRA princip inställning. Fel: 1000:1100
ServiceDiscoveryAuthorizationModeChanged = 1012 Din telefontjänst har kopplats från på grund av en ändring i behörighetsläget. Prova att starta om Webex-appen. Fel: 1000:1012
ServiceDiscoveryHomeClusterChanged = 1013 Din telefontjänst har kopplats från eftersom hemklustret för Unified CM har ändrats. Prova att starta om Webex-appen. Fel: 1000:1013

Felkod

Meddelande

VäntarFörConfigFile Väntar på konfigurations filen.
Inte startad Funktionen har inte startats.
Inget nätverk Det gick inte att ansluta
Failover Anslutningen misslyckades.
Reserv Anslutningen misslyckades.
RegAll misslyckades Enhetsregistreringen misslyckades.
Avstängning Anslutningen avslutades.
Logga utReuppsättning Anslutnings återställning på grund av att du loggar ut.
Ogiltigadentials Felaktigt användarnamn eller lösenord.
NoCredentialsKonfigurerad Felaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att använda dina inloggningsuppgifter för Jabber.
CTIStäng ner Det går inte att ansluta till servern för integrering av datortelefoni.
CTLReset Listan över betrodda certifikat är inte synkroniserad med TFTP-servern. Kontakta din administratör.
LinjeregistreringFailure Det går inte att registrera din telefon linje.
RegistreradeElsewhere Ditt telefontjänstkonto används redan av Jabber eller en annan enhet. Klicka för att logga in på telefontjänsten i Webex Teams.
IngenfjärrdestinationTillgängligt Du måste lägga till ett Remote destinations nummer för att kunna fortsätta.
CouldNotActivateRemoteDestination Det här fjärrdestinationsnumret används redan. Lägg till ett annat nummer.
NoCtiServersKonfigurerade CTI-servern har inte konfigurerats. Kontakta din administratör.
NoTftpServersKonfigurerad Inga TFTP-servrar har konfigurerats. Kontakta din administratör.
TftpCouldNotConnect Det går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
IngenDeviceKonfigurerad Din administratör har inte konfigurerat din telefon tjänst än.
OgiltigtConfig Det går inte att hitta servern. Kontrollera alternativen för telefontjänsten.
Kunde inteansluta Det går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
DeviceNotInService Det går inte att ansluta till en enhet. Välj en annan enhet för att ringa samtal.
DeviceRegTimedOut Time-out för enhets registrering.
DeviceRegDeviceAlreadyRegistered Du har redan registrerat dig för den här enheten.
DeviceRegUldNotConnect Det går inte att ansluta till telefontjänster.
DeviceRegNoDevicesFound Det går inte att ansluta till telefontjänster.
DeviceRegAuthenticationFailure Enhetsautentiseringen misslyckades.
DeviceRegSelectedDeviceNotFound Det går inte att ansluta till telefontjänster.
DeviceRegSelectedLineNotFound Det gick inte att hitta den valda raden.
DeviceRegCouldNotOpenDevice Det går inte att ansluta till telefontjänster.
DeviceRegUldNotOpenLine Det går inte att ansluta till telefontjänster.
DeviceNot På annat sätt Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden.
DirectoryLoginNotAllowed Det går inte att ansluta till telefontjänsten på grund av ett konfigurationsfel. Kontakta din administratör.
TLSFailure TLS-anslutnings problem
IpModeMatcha IP-läget för lokal IP och Unified CM stämmer inte överens.
VärdLösningFailure Det går inte att lösa serverns värdnamn.
ServerFel Servern är för närvarande inte tillgänglig.
KrävStorageHjälp Ej tillämpligt
EnhetskonfigurationRet nätverkstimedOut Det gick inte att hämta konfigurations filen för telefon tjänsten.
EdgeIpModeNotSupported Edge har inte stöd för nuvarande IP-läge.
DisabledByMRAPolicy Din telefon tjänst anslutning har nekats av MRA-policyn.

Felkod

Meddelande

InValidConfig Det går inte att hitta servern. Kontrollera alternativen för telefontjänsten.
InValidCredentials Felaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att logga in på din telefontjänst igen.
OgiltigtToken Ogiltig token. Försök att logga in på din telefontjänst igen.
Servercertificat har kastats ut Tjänstcertifikat avvisades. Det går inte att ansluta till telefontjänster.
KlientcertificatFel Klientcertifikatfel. Det går inte att ansluta till telefontjänster.
NoCredentialsKonfigurerad Felaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att använda dina inloggningsuppgifter för Jabber.
Kunde inteansluta Det går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
Okänd Det går inte att nå din telefontjänst. Kontakta din administratör.
SSLConnectError SSL-anslutnings fel.
ucHybridKompatibilitet Du kan inte använda telefontjänsten när den har aktiverats för samtalstjänsten för hybrid. Kontakta din administratör.

Felkod

Meddelande

Ansluter Registrering av telefonienhet pågår …
AnslutningTerminerad Ditt telefontjänstkonto används redan av Jabber eller en annan enhet. Klicka för att logga in på telefontjänsten i Webex-appen för att återansluta.
EdgeNoDeskphone Din skrivbordstelefontjänst är inte aktiverad i din miljö. Du måste ansluta till softphone-läget i Webex-appen.
UcHybridKompatibilitet Du kan inte använda telefontjänsten när den har aktiverats för samtalstjänsten för hybrid. Kontakta din administratör.

Följande tabell visar felkoder för inloggning som kan visas i Webex-appappen.


Detta är inte en uttömmande lista över felkoder. Tabellen visar endast befintliga felkoder där Webex-appen för närvarande inte ger användaren tydlig ledning.
Tabell 1.

Felkod

Felmeddelande

200010

Autentiseringsuppgifterna kunde inte valideras som obehörig användare

200016

Autentiseringsuppgifter kunde inte valideras eftersom mötet inte hittades

200018

Autentiseringsuppgifter kunde inte valideras eftersom användaren är utelåst

200019

Autentiseringsuppgifter kunde inte valideras eftersom det inte gick att lägga till användare för självaktivering

200022

Kunde inte skicka e-post eftersom användaren är obehörig

200026

Det gick inte att validera e-post på grund av fel vid förhandskontroll eller väntande användares felaktiga tillstånd för PartnerOrgUUID: {partnerOrgUUID} , BroadoworksUUID: {broadworksUUID} , ConfigSetUUID: {configSetUUID}

200039

Det gick inte att validera e-post som emailId som redan används i en annan organisation

200040

Det gick inte att validera e-post som configSet matchar inte med configSet i customerConfig

200041

Det gick inte att validera e-post eftersom användare redan är berättigad till en annan tjänst i konflikt med motstridande berättiganden

200042

Det gick inte att validera e-post som e-post är redan associerad med ett annat UserId

200043

Det gick inte att validera e-post eftersom användarens kundkonfigurationsmappning är felaktig

200044

Det gick inte att validera e-post eftersom userId redan används på detta kluster

200045

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering eftersom användaren redan är en del av en annan organisation

200046

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering eftersom flera väntande användare finns med samma userId under samma kluster

200047

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering eftersom userId redan används på detta kluster

200048

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering eftersom e-postadressen redan har etablerats med ett annat userId

200049

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering eftersom userId redan används på detta kluster

200050

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering eftersom provisioningID inte matchar förväntat provisionerings-ID för prenumerantens företag

200051

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering som spEnterpriseId som anges i denna begäran i konflikt med en tjänsteleverantör eller ett företag som redan tillhandahålls från detta kluster

200054

Det gick inte att validera e-post som regionen för kundorganisationen och partnerorganisationen stämmer inte

Följande tabell visar felkoder för telefontjänster-anslutning som kan visas i Webex-appen.


Detta är inte en uttömmande lista över felkoder. Tabellen visar endast befintliga felkoder där Webex-appen för närvarande inte ger användaren tydlig ledning.
Tabell 2.

Felkod

Felmeddelande

1000:1

När du klickar på telefontjänstbanderollen visas felkod 1000:1.

Anger i allmänhet att enhetskonfigurationen har hämtats men en inställning kan saknas eller vara felaktig.

Det vanligaste exemplet som har observerats är att TAGGAR för Session Border Controller (SBC) är felaktigt inställda eller saknas helt och hållet. I detta fall försöker klienten som standard att registrera sig till BroadCloud i stället för på BroadWorks-servern.

1000:1501

Ogiltiga inloggningsuppgifter

1000:1502

Tokenfel

1000:1503

Framtvinga ut logga ut

1000:1504

IPC svarar inte

1000:1505

BroadWorks-enhet misslyckades

Detta indikerar vanligtvis att det finns ett problem med att hämta en enhetskonfiguration för användaren. Bekräfta att rätt identitets-/profiltyp tillämpas för användare under User > Call Control > Shared Call Appearance :

  • För skrivbordsappar ska det vara Business Communicator – PC

  • För mobilappar ska den vara Connect – mobil

1000:1506

Inloggningsfel

1000:1507

BroadWorks-konfigurationshämtningsfel

På BroadCloud- eller BroadWorks-servern, kontrollera under Grupp > Resources > Identitets-/enhetsprofiler > Profil >-fil och bekräfta att det finns en giltig config-wbx.xml-konfigurationsfil tillämpad på klienten.

Observera att allt stöd för UCaaS config_wxt.xaml-filer nu har tagits bort.

1000:1508

SSO avbruten