Du kan använda funktionerna för ljud av eller ljud på under ett pågående möte så att du hörs när du talar och inte hörs när du inte talar. Om din mikrofon är på när du inte talar kan du stänga av ljudet från din mikrofon för att förhindra att bakgrundsljud hörs.

När du är mötesvärd kan du också stänga av eller slå på ljudet för alla deltagare som deltar i mötet. Det kan vara användbart när du hör bakgrundsljud eller när någon talar utan att ha ordet.

I WBS33 och senare finns alternativet ljud av i kontroll fältet.

För att stänga av eller slå på ditt eget ljud väljer du Stäng av ljud eller slå påljud.

När du sätter på eller stänger av ditt ljud om du är ansluten till ljud med din dator under möten och händelser, så kommer detta även att sätta på eller stänga av ditt ljud i mötesdeltagarpanelen. På samma sätt påverkar att stänga av eller sätta på ljudet i mötesdeltagarpanelen även ditt headset.


Ljudavstängningskontroller för headset gäller Cisco Webex Meetings- (Windows, Mac) och Cisco Webex Events-användare (Windows).

Dämpa bakgrundsljud

På Cisco Webex Meetings-webbplatserna uppmanas du att stänga av ditt eget ljud om programmet upptäcker bakgrundsljud från din mikrofon.

Om ljud upptäcks felaktigt som oväsen, kan du välja Inte oväsen.

Om du inte vill bli informerad om störande bakgrundsljud från din mikrofon väljer du Inaktivera identifiering av ljud.

Som mötesvärd

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet från en specifik person går du till panelen Mötesdeltagare, letar upp personens namn och väljer Ljud av eller Ljud på.

Du kan stänga av ljudet från alla på en gång, eller allteftersom de ansluter sig till mötet. Detta kan vara användbart om du vill förhindra att dina mötesdeltagare skapar bakgrundsljud eller stör andra.


När du stänger av ljudet för deltagare i Webex Events och Webex Training kan endast du slå på ljudet. De kan inte slå på ljudet.

  • Om du vill stänga av eller slå på ljudet från alla på en gång går du till menyn Mötesdeltagare och väljer Ljud av för alla eller Ljud på för alla.

  • Om du vill stänga av ljudet för varje deltagare allteftersom de ansluter till mötet markerar du Stäng av ljud vid inträde i menyn Mötesdeltagare.

När du delar klickar du på Mitt ljud av på möteskontrollpanelen längst upp på skärmen för att stänga av din mikrofon.

Du kan också trycka på *6 på videoenheten för att stänga av eller slå på ljudet för dig själv.