Stäng av eller slå på ditt eget ljud

Välj Ljud av eller Ljud på när du vill stänga av eller slå på ditt ljud.TystSlå på ljud


 

Du kan även använda kortkommandot Ctrl + M för Windows eller Kommando + Skift + M för Mac för att stänga av och slå på ditt ljud.

Om du vill tala medan du är avstängd kan du hålla ned blankstegstangenten för att tillfälligt slå på ditt ljud. När du har avslutat talaren släpper du mellanslagstangenten för att stänga av ditt ljud igen. Om mötesvärden inte tillåter att mötesdeltagarna själva har slå på ljudet får du en avisering.

Om du försöker tala medan ljudet är avstängt visas ett meddelande som talar om för dig själv att slå på ditt ljud eller för att räcka upp handen och tala om för värden att du vill slå på ljudet.

Stäng inte av aviseringar

Om du använder datorn för ljud under möten och händelser kan du stänga av och slå på ljudet för dig själv med hjälp av headsetkontrollerna. Din ljudavstängning visas i möteskontrollerna och i mötesdeltagarnas panel. På samma sätt påverkar att stänga av eller sätta på ljudet i mötesdeltagarpanelen även ditt headset.

Om värden har hindrat deltagare från att slå på ljudet för sig själva Webex Meetings kan du bara slå på ljudet själv när värden har skickat en begäran tilldig. När du får begäran klickar du på Slå på mitt ljud. Om du vill stänga av mikrofonen klickar du på Stäng av ljudet.

Dämpa bakgrundsljud

Webex Meetings upptäcker automatiskt bakgrundsljud från din mikrofon och ger dig ett meddelande om detta.

Uppmaning att upptäcka bakgrundsljud

Om du har aktiverat funktionen Ta bort bakgrundsljud,Webex Meetings din röst från bakgrundsljudet automatiskt. Du ser inte aviseringen om identifiering av bakgrundsljud.

1

När du ser bakgrundsljudsaviseringen klickar du på Stäng av ljud.


 

Om Webex Meetings upptäcker bakgrundsljud av misstag ska du klicka på Inte oväsen för att ignorera det.

2

Om du inte vill bli informerad om att störande bakgrundsljud hörs från din mikrofon väljer du Inaktivera identifiering av ljud.

Stäng av ljudet under delning

När du delar klickar du på Mitt ljud av på möteskontrollpanelen längst upp på skärmen för att stänga av din mikrofon.

Stänga av ljud från delningsverktygsfältet

Du kan också trycka på *6 på videoenheten för att stänga av eller slå på ljudet för dig själv.

Stäng av andras ljud som värd eller cohost

Om du är mötesvärd eller cohost har du alternativ som hjälper dig att moderera ditt möte. Du kan stänga av ljudet från personer eller alla på en gång, förhindra att mötesdeltagare slår på ljudet för sig själva och automatiskt stänga av ljudet för mötesdeltagare när de ansluter. Att stänga av ljudet för mötesdeltagare är användbart när du hör bakgrundsljud eller när mötesdeltagarna talar utan att ha ordet.

1

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet från en specifik person går du till panelen Mötesdeltagare, letar upp personens namn och väljer Ljud av eller Ljud på .TystSlå på ljud När du klickar på Slå på ljud skickar du en förfrågan tilldeltagaren som ber dem slå på ljudet för sig själva.

2

Om du vill stänga av ljudet för alla utom dig själv och presentatören på en gång öppnar du panelen Mötesdeltagare och väljer Ljud av för alla eller Ljud på för alla.

3

Om du vill stänga av ljudet för deltagare automatiskt när de ansluter till mötet går du till panelen Mötesdeltagare och klickar på Stäng av ljud vid inträde.

Hindra mötesdeltagare från att slå på ljudet för sig själva

Du Webex Meetings välja att förhindra deltagare från att slå på ljudet för sig själva tills du ger dem behörighet till.

Gå till panelen Deltagare, klicka på Fler alternativ och avmarkera Tillåt deltagare att själva slå på ljudet.

Om den är avmarkerad kan deltagarna inte slå på ljudet för sig själva förrän du har tillåtet det.

Tillåt deltagare att slå på sitt eget ljud under mötet

Modererat läge för ljud på

Denna funktion är tillgänglig för version 41.2 ochsenare.

Modererat ljud på-läge gör det möjligt för värdar och cohosts att slå på ljudet direkt i stället för att uppmana användarna att slå på ljudet själva. En lärare kan till exempel slå på ljudet för en elev när de ringer på dem. Möten i läget Modererat ljud på har en indikation överst i mötesfönstret som låter alla veta.

Om administratören har aktiverat läget Modererat ljud på kan du schemalägga möten med det eller aktivera det för möten i personliga rum.

Klicka på Slå på ljud i panelenIkon för ljud på Mötesdeltagare bredvid namnet på mötesdeltagaren som du vill slå på ljudet för.


 

För närvarande kan värdar och cohosts inte direkt slå på ljudet för mötesdeltagare som deltar via en molnansluten videoenhet eller från Webex-appen. När du klickar på Slå på ljud skickar du en förfrågan om attdeltagaren ska slå på ljudet för sig själva.

Mötesdeltagare som deltar via versioner av mobilappen tidigare än 41.1 får fortfarande en uppmaning om att slå på ljudet.

Om värden stänger av ljudet för en mötesdeltagare som deltar via en SIP-telefon måste deltagaren trycka *6 för att slå på ljudet för sig själva.