Återgå till huvudmötesmeddelande

Mötesdeltagare kan välja att återgå till huvudmötet eller stanna kvar i det breakoutade mötet.

Mötesdeltagare som återvänder till huvudmötet kan komma tillbaka till det breakoutade mötet senare, om det inte skulle ta slut.


Om du inte avslutar de breakoutade mötena när du ber alla att återkomma stängs ljudet av för mötesdeltagarna när de återgår till huvudmötet. Påminn mötesdeltagare att slå på ljudet om de har något att säga.

Breakoutmöten är tillgängliga på WBS40.9 och senare webbplatser. Mer information om vilken version Webex Meetings du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer.

I menyn "Breakout" klickar du på Be alla att återgå .

Be alla att återgå till menyalternativet
Meddelandet skickas till mötesdeltagare i alla möten.

Knacka > be alla att återgå.

Meddelandet skickas till mötesdeltagare i alla möten.