Återgå till huvud mötet

Deltagarna kan välja att återgå till huvud mötet eller stanna kvar i privata möten.

Deltagare som återvänder till huvud mötet kan återansluta till privata-möten senare om privata-sessionerna inte har avslut ATS.


Om du inte avslutar privata-sessionerna när du ber alla att återvända är deltagarnas ljud avstängda när de återvänder till huvud mötet. Påminn deltagarna att slå på ljudet om de har något att säga.

Privata-möten är tillgängliga på platserna WBS 40.9 och senare. Se hitta ditt Cisco Webex Meetingss versions nummer för att ta reda på vilken version av Webex Meetings som du använder.

I privata -menyn klickar du på fråga alla för att återgå.

Meny alternativet fråga alla att återgå
Meddelandet skickas till deltagarna i alla privata möten.

Tryck på Mötes deltagare > be alla att återvända.

Meddelandet skickas till deltagarna i alla privata möten.