Mer information om XML API 39 och XML API 11 finns i Cisco Webex Meetings XML API-uppdateringar, översikt (XML api 39 och tidigare) .

För uppdateringar för XML API 11 SP9 och tidigare går du till Cisco devnet .

Uppdateringar av API-40.4.0

40.4.0-uppdateringar för XML-API

Verkställ e-postbekräftelsen när du ändrar e-postmeddelanden i XML-API

När en webbplats administratör har aktiverat bekräftelse krävs för att användaren ska uppdatera e-postadressen i Webex Webbplatsadministration:

 • Om ett konto som inte är ett webbplats administratör anropar SetUser -API: n för att ändra e-postadresser, stannar det aktuella e-postmeddelandet tills det nya e- E-postbekräftelsen för konto ändringen skickas till den nya e-postadressen med "Webex Account Change confirmation". När du klickar på länken i e-postmeddelandet för att bekräfta, länkas den nya e-postadressen omedelbart.


  Om en webbplats administratör anropar SetUser API flera gånger utan att slutföra e-postbekräftelsen, kommer det aktuella e-postmeddelandet att hållas och den senaste e-postmeddelandet är den som måste verifieras.

 • Om ett webbplats administratörs konto anropar SetUser -API: n för att ändra e-postadresser aktive ras inte e-postbekräftelsen. Det nya e-postmeddelandet kommer omedelbart att länkas till värdens eller deltagarens konto.

API:er som påverkas:

 • SetUser

GetEnrollmentInfo- timeout och anslutnings återställning

GetEnrollmentInfo API söker nu upp IP-adresser i domän namn systemet, vilket utlöser enorma prestanda effekter. Vi planerar att förenkla processen, med ett tomt svar i <domain> fältet.

API:er som påverkas:

 • GetEnrollmentInfo

GetEnrollmentInfo förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>Xxx</webExID>
<password>Xxxx</password>
<partnerID>webexpartner</partnerID>
</securityContext>
</header>
    <body>
        <bodyContent
            xsi:type="java:com.webex.service.binding.attendee.GetEnrollmentInfo">
            <sessionKey>716773566</sessionKey>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Exempel på GetEnrollmentInfo- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:att="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/attendee">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Framgång</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primära</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="att:getEnrollmentInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <att:session>
                <att:confID>154279066999981548</att:confID>
                <att:attendee>
                    <att:attendeeID>3191792</att:attendeeID>
                    <att:enrollFields>
                        <att:defaultFields>
                            <att:firstName>Alex</att:firstName>
                            <att:lastName>Yang</att:lastName>
                            <att:email>omega.alex.yang@gmail.com</att:email>
                            <att:company></att:company>
                            <att:phoneNum></att:phoneNum>
                            <att:title></att:title>
                            <att:receiveInfo>falsk</att:receiveInfo>
                            <att:address1></att:address1>
                            <att:address2></att:address2>
                            <att:city></att:city>
                            <att:state></att:state>
                            <att:zipcode></att:zipcode>
                            <att:country></att:country>
                            <att:leadSourceID></att:leadSourceID>
                            <att:leadScore>0,0</att:leadScore>
                        </att:defaultFields>
                        <att:customFields/>
                    </att:enrollFields>
                    <att:domain> </att:domain>
                    <att:ipAddress>10.35.240.53</att:ipAddress>
                    <att:submitTime>02/27/2020 22:03:57</att:submitTime>
                    <att:status>Godkända</att:status>
                </att:attendee>
                <att:attendee>
                    <att:attendeeID>3191797</att:attendeeID>
                    <att:enrollFields>
                        <att:defaultFields>
                            <att:firstName>AlexKKK</att:firstName>
                            <att:lastName>Test</att:lastName>
                            <att:email>achillesyang@hotmail.com</att:email>
                            <att:company></att:company>
                            <att:phoneNum></att:phoneNum>
                            <att:title></att:title>
                            <att:receiveInfo>falsk</att:receiveInfo>
                            <att:address1></att:address1>
                            <att:address2></att:address2>
                            <att:city></att:city>
                            <att:state></att:state>
                            <att:zipcode></att:zipcode>
                            <att:country></att:country>
                            <att:leadSourceID></att:leadSourceID>
                            <att:leadScore>0,0</att:leadScore>
                        </att:defaultFields>
                        <att:customFields/>
                    </att:enrollFields>
                    <att:domain> </att:domain>
                    <att:ipAddress>10.154.181.15</att:ipAddress>
                    <att:submitTime>02/27/2020 22:07:38</att:submitTime>
                    <att:status>Godkända</att:status>
                </att:attendee>
                <att:matchingRecords>
                    <serv:total>2</serv:total>
                    <serv:returned>2</serv:returned>
                    <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
                </att:matchingRecords>
                <att:sessionKey>716773566</att:sessionKey>
            </att:session>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Uppdateringar av API-40.2.0

40.2.0-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att ladda ner XML API 40.2.0-schemat.

Ta bort anonym åtkomst till LstSummarySession

Som säkerhets förbättringar stoppar vi stödet för anonym åtkomst till LstSummarySession API. Om Webex Meetings anonymt ansluter till API: et kommer följande felkoden och meddelandet att returneras. "Det gick inte att hitta någon inspelning" 000015. "

API:er som påverkas:

 • LstSummarySession

LstSummarySession förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sitename1</siteName>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstsummarySession">
        <sessionKey>211894651</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Exempel på LstSummarySession- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"

xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Misslyckande</serv:result>
            <serv:reason>Beklagar men ingen post hittades</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>Primära</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Säkerhets förbättringar i CreateMeeting och SetMeeting


Denna ändring har gjorts i XML API-40.2.0, men dess beskrivning har redigerats efter att kunden har fått feedback.

Som en säkerhets förbättring har vi uppdaterat CreateMeeting- och SetMeeting- API: erna så att användare inte kan schemalägga en start tid för mötet som redan har avslut ATS. Om de försöker visas ett fel meddelande i API: "060016 sessionens start tid ska vara senare än den aktuella tiden." Om en användare måste schemalägga ett direkt möte rekommenderar vi att mötets start tid ställs in fem minuter senare än den aktuella tiden.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

Uppdateringar av API-40.1.2

40.1.2-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att ladda ner XML API 40.1.2-schemat.

När du schemalägger ett möte genereras det automatiskt ett lösen ord om ett sådant inte tillhandahålls

Vi har förbättrat CreateMeeting , CreateEvent , CreateTrainingSession och CreateTeleconferenceSession för att inkludera ett lösen ord i API-svaret.

Som standard måste alla möten/händelser/sessioner ha en lösen ords inställning aktive rad. Om API-förfrågan inte inkluderar ett lösen ord kommer ett lösen ord automatiskt att genereras från XML API-servrarna.

Om alla möten/händelser/sessioner måste ha en lösen ords inställning är inaktive rad , och API-förfrågan inte inkluderar ett lösen ord, genereras inget lösen ord från XML API-servrarna.

Om API-förfrågan inkluderar ett lösen ord kommer svaret att inkludera detta lösen ord, oavsett vilket möte/händelser/möte/session som måste ha en lösen ords inställning aktive rad eller inaktive rad.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

 • CreateEvent

 • CreateTrainingSession

 • CreateTeleconferenceSession

CreateMeeting- svaret har nu ett meetingPassword- element:

CreateMeeting förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>

     <siteName>siteName1</siteName>
     <webExID>userID</webExID>
     <password></password> <partnerID> webexpartner- </partnerID> </securityContext> </header> <body> <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.meeting.CreateMeeting"> <metaData> <confName> Test_Auto_Generated_mtg_pwd</confName>
        <meetingType>3</meetingType>
    </metaData>

<schedule>
  <startDate>10/28/2020 17:35:00</startDate>
</schedule>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Exempel på CreateMeeting- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting" xmlns:att="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/attendee">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Framgång</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primära</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="meet:createMeetingResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <meet:meetingkey>806745263</meet:meetingkey>
            <meet:meetingPassword>UzXJuzUD428</meet:meetingPassword>
            <meet:iCalendarURL>
                <serv:host>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=md225d5935256319ef21b71dd8ebd0640</serv:host>
                <serv:attendee>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m26bf5e25ca587d32302fb29951b92e15</serv:attendee>
            </meet:iCalendarURL>
            <meet:guestToken>cfc7f3246d4862f1bb69b803e8615b7a</meet:guestToken>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

CreateEvent- svaret har nu eventPassword- element:

CreateTrainingSession- och CreateTeleconferenceSession- Svaren har nu sessionPassword- element:

Uppdateringar av API-40.1.0

40.1.0-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att ladda ner XML API 40,1-schemat.

GetSessionInfo- förbättringar

Vi har lagt till nya element i GetSessionInfo API. API: en returnerar nu också information om mobila enheter.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

Uppdateringar av GetSessionInfo- förfrågan:

Förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sqdemo11</siteName>
        <webExID>siteadmin</webExID>
        <password>P@ss1234</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>713707633</sessionKey>
        <pmrUrl>https://go.webex.com/join/dongchen</pmrUrl>
        <sipUrl>dongchen@go.webex.com eller 123456789_go@webex.com eller 123456789@go.webex.com</sipUrl>
        <meetingLink>https://go.webex.com/go/j.php?MTID=m814c6a483d4b5052d539f88d67acbad6</meetingLink>
        <meetingUuid>34567323456787654323456787654</meetingUuid>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

LstAccessAnywhereHistory- förbättringar

Vi har lagt till en ny API, lstAccessAnywhereHistory , för att svara med Webex Access Anywhere rapportinformation.

API:er som påverkas:

 • LstAccessAnywhereHistory

Uppdateringar av LstAccessAnywhereHistory- förfrågan:

Uppdateringar av LstAccessAnywhereHistory- svar:

Förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>test</webExID>
<password>P@ss1234</password>
</securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstAccessAnywhereHistory">
<hostWebexID>TEST1</hostWebexID>
<startTimeScope>
<sessionStartTimeStart>09/29/2019 00:42:34</sessionStartTimeStart>
<sessionStartTimeEnd>12/29/2019 04:42:34</sessionStartTimeEnd>
</startTimeScope>
<endTimeScope>
<sessionEndTimeStart>9/29/2019 02:42:34</sessionEndTimeStart>
<sessionEndTimeEnd>12/29/2019 05:42:34</sessionEndTimeEnd>
</endTimeScope>
<listControl>
<serv:startFrom>1</serv:startFrom>
<serv:maximumNum>10</serv:maximumNum>
<serv:listMethod>ELLER</serv:listMethod>
</listControl>
<order>
<orderBy>Starttime</orderBy>
<orderAD>Asc</orderAD>
</order>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Svars exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
    xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Framgång</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primära</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:LstAccessAnywhereHistoryResponse"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>775</serv:total>
                <serv:returned>10</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:accessAnyWhereInfo>
                <history:confID>123456</history:confID>
                <history:userName>Dean</history:userName>
                <history:computerName>6926_dean</history:computerName>
                <history:clientIP>10.224.222.183</history:clientIP>
                <history:startTime>11/29/2019 03:05:44</history:startTime>
                <history:endTime>11/29/2019 03:10:06</history:endTime>
                <history:duration>5</history:duration>
            </history:accessAnyWhereInfo>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>