Mer information om XML API 41 finns i översikten över API Cisco Webex Meetings uppdateringar (API 41) för mer information om XML API 41.

Den här artikeln innehåller uppdateringar och ändringar av de månatliga SP-utgåvorna med XML API.

Mer information om XML API 40 finns i Cisco Webex Meetings översikt över API-uppdateringar (API 40).

För uppdateringar för XML API 11 SP9 och tidigare går du till Cisco DevNet.

Uppdateringar av XML API 39.11.0

Klicka här för att hämta XML API 39.11-schemat.

LstSummaryUser kan fråga efter den senast ändrade tiden

Vi uppgraderar LstSummaryUser API för att kunna låta användare fråga efter användarkonton baserat på den tidpunkt då de senast ändrades. Tre nya element: modifiedDateStart, modifiedDateEnd och lastModifiedTime, har lagts till i API:et.


Den maximala tiden för den här frågan är 90 dagar. Om du matat in ett intervall som är längre än 90 dagar visas ett fel: 999999 Det högsta datumintervallet är 90 dagar för ändrad datumfråga.

API:er som påverkas:

 • LstSummaryUser

LastSummaryUser Exempel på förfrågan:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>
    <webExID>SiteAdmin</webExID>
    <password>Password</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser Svarsexempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>**5124***</use:userID>
                <use:webExId>***MR***</use:webExId>
                <use:firstName>***MR***</use:firstName>
                <use:lastName>***est***</use:lastName>
                <use:email>***est***@qa.webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

Uppdateringar av XML API 39.10.0

Klicka här för att hämta XML API 39.10-schemat.

GetSessionInfo och GetUserCard returnerar CAPTCHA kod när anonym åtkomst används

Som en säkerhetsuppdatering har vi förbättrat GetSessionInfo och GetUserCard API:er CAPTCHA ett kodsvarsskydd. Om programmen använder anonym åtkomst kan du förbättra ditt program så att det CAPTCHA in kodinmatningen.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

CAPTCHA säkerhets- och svarsuppdateringar:

GetSessionInfo Svar utan CAPTCHA exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo Svar med CAPTCHA exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Om du får ett CAPTCHA och fortsätter att anropa API:et ska du inkludera CAPTTROND och CAPTCHAWord i din API-begäran:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo Svar till felaktigt CAPTETTD- och CAPTCHAWord-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA ID and word are invalid or missing</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser stöd för återkommande URL:er till personliga rum

Vi har lagt till ett nytt svarselement, personalMeetingRoomURL, till LstSummaryUser Api.

LstSummaryUser Svarsexempel:

Uppdateringar av XML API 39.9.0

Klicka här för att hämta XML API 39.9-schemat.

Stöd för korta SIP URL:er för personliga mötesrum (PMR)

Stöd för det korta SIP URL-formatet för PMR:er påverkar GetSessionInfo, GetMeeting, GetUser och GetMe Api. Ett nytt svarselement med namnet displayMeetingUrl lades till i GetUser och GetMe API:er, och finns redan i GetSessionInfo och GetMeeting. displayMeetingUrl returnerar en användares url PMR URL.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

GetUser Svarsexempel:

GetMe Svarsexempel:

GetSessionInfo returnerar nödvändiga element för anonym åtkomst

Av säkerhetsskäl kan nu endast nödvändiga element returneras av GetSessionInfo för anonym åtkomst.

GetSessionInfo Svarsexempel:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>PUBLIC</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>true</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&amp;reqFlag=1&amp;confId=123203663769372547&amp;siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&amp;formType=0&amp;loadFlag=1&amp;from=mobileClient&amp;siteurl=sqdemo6&amp;confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>true</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>false</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

Beteendet för schemaläggning av möten och händelser ändras

Som standard är alla schemalagda möten videoenhetsaktiverade möten. När du schemalägger ett möte men väljer Ingen eller Andra för mötets ljud schemaläggs mötet däremot som ett Webex-möte som inte är videoenhetsaktiverat.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

Uppdateringar av XML API 39.8.0

Klicka här för att hämta XML API 39.8-schemat.

LsttrainingattendeeHistory returnerar nu deltagares uppmärksamhet till mötet

Ett nytt svarselement, attentionToDurationPercentage, lades till i LsttrainingattendeeHistory Api. LsttrainingattendeeHistory returnerar en mötes deltagares uppmärksamhetsdetaljer. Elementet returneras i detta format:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

API:er som påverkas:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

LsttrainingattendeeHistory Svarsexempel:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>N</history:registered>
<history:invited>N</history:invited>

GetSite returnerar nu licensantal

Nya svarselement har tillhandahållits för att returnera olika licensantal i GetSite Api.

API:er som påverkas:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT och SetSiteFT Redesign

Symbolen GetSiteFT och SetSiteFT API:er har omdesignats för att tillåta dynamiska funktions växlar.

API:er som påverkas:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite Exempel på förfrågan:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">
        <featureToggles>
            <name>SupportCrossLaunch</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSite Svarsexempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite Exempel på förfrågan:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">
            <featureToggles>
                <featureToggle>
                    <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>false</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>true</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT Resonse-exempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Mötesbeskrivningens längd är nu begränsad till 2 500 tecken

Följande API:er har nu mötesbeskrivningselementets innehållslängd begränsad till 2 500 tecken:

API:er som påverkas:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Detta för att Cisco Webex inte kan behandla begäran. Om mötesbeskrivningen är längre än 2 500 tecken visas ett felmeddelande.

Uppdateringar av XML API 39.5.0

Nytt element videoMeshInterclusters lades till i SetSite och GetSite-scheman

Ett nytt element, videoMeshInterclusters, lades till i SetSite elementet. videoMeshInterclusters innehåller även tre underordnade element videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2 och videoMeshHomeCluster3.

API:er som påverkas:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite Begär uppdateringar:

GetSite Svarsuppdateringar:

Uppdateringar av XML API 39.3.0

Kort SIP-URL i XML API, nytt element displayMeetingUrl

Klicka här för att hämta XML API 39.3-schemat.

När du deltar i ett Webex-möte måste appen eller enheten för närvarande ange webbplatsinformation, vilket gör det svårt att ibland delta i möten. Detta gäller särskilt vid inringning från en SIP-enhet, eftersom användaren måste skriva in meeting_number@sitename.webex.com.

För att göra det enklare att delta i möten har vi tagit bort kravet att ange webbplatsnamnet från mötets SIP URI: meeting_number@webex.com. För att hålla bakåtkompatibiliteten fungerar det gamla formatet på sipURL och det nya formatet läggs till i det nya elementet displayMeetingUrl.

API:er som påverkas:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

GetMeeting Svarsexempel:

    <meet:isCETMeeting>true</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetEvent Svarsexempel:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>true</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetSessionInfo Svarsexempel:

    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

E-postexempel:

Beskrivningslängden begränsas nu till 1 024 tecken

Följande API:er har nu beskrivningselementets innehållslängd begränsad till 1 024 tecken:

API:er som påverkas:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Den här ändringen är Cisco Webex inte kan behandla begäran. Om beskrivningen är längre än 1 024 tecken visas ett felmeddelande: "060067 Ogiltig beskrivning. Beskrivningen får inte överskrida den maximala visnings teckenlängden 1 024."

Svarsexempel för beskrivningslängd som är större än 1 024 tecken:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>
Illegal input description. The description can't exceed the maximum display characters's length 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo returnerar nu endast grundläggande information för personliga rum när en anonym användare använder API:n

För att säkerställa högre säkerhet minskar vi mängden information som returneras av GetSessionInfo när det finns en anonym deltagare som använder API:et. I den här uppdateringen reducerar vi följande element i API-svaret:

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Jämförelse av svar:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>false</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>UNLISTED</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>false</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>false</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>false</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon Test's Personal Room</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>false</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>TEXT</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>TEXT</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>false</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>false</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>CALLBACK</ep:telephonySupport> <!--Removed-->
        <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=MC&amp;ED=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->
        <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->
        <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[AttendeeID]#|SilentDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[AttendeeID]#*01*|AutoLGDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#|SilentLGDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#*01*|AutoLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#,,,[Password]#|SilentLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#[Password]#*01*</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->
        <ep:callInNum>    <!--Removed-->
            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->
            <serv:globalNum>  <!--Removed-->
                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->
                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->
                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>    <!--Removed-->
                <serv:default>false</serv:default>  <!--Removed-->
            </serv:globalNum> <!--Removed-->
        </ep:callInNum>   <!--Removed-->
        <ep:labels>   <!--Removed-->
            <ep:tollFreeCallInLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->
            <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->
        </ep:labels>  <!--Removed-->
        <ep:isMPAudio>false</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->
        <ep:voip>true</ep:voip> <!--Removed-->
        <ep:enableTSP>false</ep:enableTSP>  <!--Removed-->
    </ep:telephony>   <!--Removed-->
    <ep:host>
        <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>false</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>false</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>false</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>false</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->
    <ep:isCreator>true</ep:isCreator>   <!--Removed-->
    <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->
    <ep:supportE2E>false</ep:supportE2E>    <!--Removed-->
    <ep:isAllowJBH>false</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>true</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>false</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

Uppdateringar av XML API 39.2.0

Nytt element lastLoginTime returnerades i LstSummaryUser Svar

Ett nytt svarselement, lastLoginTime, lades till i LstSummaryUser Api. lastLoginTime returnerar den senaste inloggningstiden för varje användare. Elementet returneras i detta format:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01**</lastLoginTime>

API:er som påverkas:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

LstSummaryUser Svarsexempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Uppdateringar av XML API 39.1.0

Klicka här för att hämta XML API 39.1.0-schemat.

Nytt element apiVer lades till i GetAPIVersion API

Ett nytt svarselement, apiVer, lades till i GetAPIVersion Api. Med den här uppdateringen ändras namnkonventionen för XML API-versionen så att den matchar ett enhetligt versionsnummer Cisco Webex andra produktområden. apiVer returnerar den nya versionsinformationen, såsom 39.1.0 för uppdateringen i januari 2019.

API:er som påverkas:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

Elementet apiVersion kommer att tas bort den 1 maj 2019 och elementet release tilldelas ett nytt XML API-värde den 1 maj 2019.

GetAPIVersion Svarsexempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>WebEx XML API V11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ- och HD-parametrar borttagna från XML API

HQ- och HD-videoegenskaper bestäms nu på webbplatsnivå, i stället för att fastställas på användarnivå. De två alternativen för dessa parametrar ignoreras när förfrågningar skickas från följande API:er:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Symbolen GetMeeting och GetTrainingSession API:er returnerar ändå de två alternativen (bestämt efter webbplats- och användarnivå) för att undvika att den befintliga koden bryts.

Nytt element uploadLogFileUrl lades till i webbplatsens metadata som returnerades till skrivbordsappen

Ett nytt element uploadLogFileUrl lades till i svaret som återgick till skrivbordsappen när den anropade getSite API i XML API-servern. Skrivbordsappen kan överföra loggfilen till uploadLogFileUrl.

API:er som påverkas:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

GetSite Svarsexempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>true</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>ONS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>France</ns1:region>
                    <ns1:currency>French Francs</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Jose)</ns1:timeZone>
                    <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>FRENCH</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>true</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>true</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>My Meetings</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>false</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>true</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>false</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2.1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>true</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>true</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>true</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>true</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>true</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>false</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>true</ns1:java>
                    <ns1:palm>false</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>true</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>true</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>true</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>false</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>true</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>false</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>true</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>true</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>true</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>true</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>true</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>false</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>true</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>false</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>false</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>false</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>true</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>false</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRICT</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRICT</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>true</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>true</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>true</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>true</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>false</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>true</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>true</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>false</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>true</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>false</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>false</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personal Conference No.</ns1:serviceName>
                    <ns1:participantAccessCodeLabel>Attendee access code</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Host access code</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Attendee ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>true</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>true</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>true</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>true</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>true</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>true</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>0.0.0.0</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>QA</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>pass</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Call-in User</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>true</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>false</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>false</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>false</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>false</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>true</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>
                                <serv:default>false</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>true</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primaryLargeServer>
                        <ns1:backup1LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1LargeServer>
                        <ns1:backup2LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2LargeServer>
                        <ns1:primarySmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primarySmallServer>
                        <ns1:backup1SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1SmallServer>
                        <ns1:backup2SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2SmallServer>
                        <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>true</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>true</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>false</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>false</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Other teleconference service</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>false</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>false</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>true</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>false</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>true</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>false</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>false</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>false</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>false</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>false</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>true</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>false</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>false</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>false</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>false</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>VAT</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0.0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>false</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>false</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>true</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>false</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>true</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>true</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>true</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>true</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>true</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>false</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>true</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>false</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>true</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>true</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>true</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>false</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>false</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>false</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NONE</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>false</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>false</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>false</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&amp;LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>false</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>false</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>false</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>false</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>false</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>false</ns1:email>
                        <ns1:fax>false</ns1:fax>
                        <ns1:phone>false</ns1:phone>
                        <ns1:mail>false</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>true</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>false</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>false</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>false</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>false</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>false</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>true</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>true</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>false</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>false</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>false</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>true</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>false</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>true</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>true</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>false</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>false</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>false</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>true</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>false</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>false</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>true</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>true</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>true</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>false</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>false</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>true</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>true</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>BEEP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>true</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>CALLBACK</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>true</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>true</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>false</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>false</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>true</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>true</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Welcome</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Administration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>true</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>true</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Training</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>true</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>true</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>true</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>false</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>false</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>false</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>true</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>true</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>true</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>true</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>true</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>true</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>true</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>true</ns1:office>
                        <ns1:excel>true</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>true</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>true</ns1:word>
                        <ns1:IE>true</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>false</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>false</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>true</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>false</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>false</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>true</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>true</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>true</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>false</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>false</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>false</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>false</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>true</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>true</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>false</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>false</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>false</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>true</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>false</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>false</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>true</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>MEDIUM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>true</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>false</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>false</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>false</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>true</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>true</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>true</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>true</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>true</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>false</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>false</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>true</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

UPPDATERINGAR AV XML API 11.0.0 SP22

Storleksbegränsning för filer UploadPMRImage

När avatarer överförs med API:et UploadPMRImage, en ny begränsning begränsar filstorleken till 5 MB. Försök att överföra filer som är större än detta får nu ett felmeddelande: " 010100 Size of the image being uploaded is too big. Try an image smaller than 5MB in size."

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP21

Klicka här för att hämta XML API 11.0 SP21-schemat.

Nytt element autoRecord lades till i CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting och LstMeeting

Ett nytt element med namnet autoRecord lades till i CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting och LstMeeting Api. autoRecord tillåter användare att automatiskt spela in Webex-möten direkt från mötesschemaläggaren. Detta ger en detaljerad mötesnivå, där den tidigare metoden för automatisk inspelning av möten endast kunde nås globalt på webbplatsnivå.


Symbolen autoRecord elementet gäller endast för Webex Meetings. Den gäller inte för Webex Events eller Webex Training.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

  • autoRecord

 • SetMeeting

  • autoRecord

 • GetMeeting

  • autoRecord

 • LstMeeting

  • autoRecord

CreateMeeting Uppdateringar:

autoRecord Inställning

Beteende när Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning ärinaktiverat på webbplatsadministration

True

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

False(Standard) eller inget element

Startar inte inspelningen automatiskt när mötet startar


Om Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning är aktiverat ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

SetMeeting Uppdateringar:

autoRecord Inställning

Beteende när Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning ärinaktiverat på webbplatsadministration

True

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

False(Standard) eller inget element

Startar inte inspelningen automatiskt när mötet startar


Om Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning är aktiverat ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

GetMeeting Uppdateringar:

autoRecord Inställning

Beteende när Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning ärinaktiverat på webbplatsadministration

True

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

False

Startar inte inspelningen automatiskt när mötet startar


Om Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning är aktiverat ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

GetMeeting Svarsexempel:

LstMeeting Uppdateringar:

autoRecord Inställning

Beteende när Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning ärinaktiverat på webbplatsadministration

True

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

False

Startar inte inspelningen automatiskt när mötet startar


Om Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning är aktiverat ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

LstMeeting Svarsexempel:

Nytt element isAutoRecord lades till i GetSessionInfo API

Tillsammans med ändringarna som gjorts av ovanstående API:er är ett nytt element isAutoRecord, lades till i GetSessionInfo Api. Detta element kan användas för att ange om inspelningen automatiskt startar när ett möte startar.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

GetSessionInfo Uppdateringar:

isAutoRecord Inställning

Beteende när Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning ärinaktiverat på webbplatsadministration

True

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

False

Startar inte inspelningen automatiskt när mötet startar


Om Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning är aktiverat ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

GetSessionInfo Svarsexempel:

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP20

Klicka här för att hämta XML API 11.0 SP20-schemat.

Nytt element returnShareToMeRecording lades till i LstRecording API-begäran


Denna ändring har tidigare meddelats i XML API 11.0 SP17, men tillämpas på denna uppdatering.

Ett nytt element, returnShareToMeRecording, lades till i LstRecording Api. returnShareToMeRecording är en boolesk i begäran om LstRecording.

Detta nya element har lagts till för att stödja inspelning av deltagare eller inbjudna. returnShareToMeRecording är en flagga som låter LstRecording API vet att det måste returnera deltagare eller inbjudna inspelningar.

När returnShareToMeRecording är inställt på True, LstRecording returnerar den inspelningsanvändaren som ägare och returnerar även inspelningsanvändaren som en deltagare eller inbjuden som delas av ägaren.


Om det finns både flaggor för automatisk delning och manuell delning OFF, LstRecording returnerar användaren endast som ägare av inspelningarna.

När returnShareToMeRecording är inställt på False, eller så inkluderas inte det här elementet i förfrågan, LstRecording följer samma logik som tidigare: returnerar den inspelningar användaren som ägare.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

LstRecording Uppdateringar:

Element shareToMe lades till i LstRecording API-svar


Denna ändring har tidigare meddelats i XML API 11.0 SP17, men tillämpas på denna uppdatering.

Ett nytt element, shareToMe, lades till i LstRecording Api. shareToMe är en boolesk i svaret för LstRecording.

Detta nya element har lagts till för att stödja inspelning av deltagare eller inbjudna. shareToMe är en flagga som definierar om användaren är ägaren av eller en deltagare för den aktuella inspelningen.

När shareToMe Är True, användaren är inte ägare av den aktuella inspelningen. Användaren kan vara en deltagare eller så delas inspelningen av ägaren.

När shareToMe Är False, eller så finns detta element inte i svaret, LstRecording följer samma logik som tidigare: användaren äger den aktuella inspelningen.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

  • shareToMe

LstRecording Uppdateringar:

returnShareToMeRecording och shareToMe Exempel på förfrågningar:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>MeetingCenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>true</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

returnShareToMeRecording och shareToMe Svarsexempel:

Nya element har lagts till GetEvent API

Fyra nya element har lagts till i GetEvent Api:

 • isCETMeeting: ett booleskt sant/falskt som anger om Webex-händelsen har stöd för Webex-videoplattform 2 (CMR 4.0)

 • sipURL: URL:en som används för att delta i Webex-videomöten från ett videokonferenssystem eller -program

 • standaloneDialingIPAddress: IP-adressen som kan användas för att ringa in till Webex-videomötet från ett videokonferenssystem eller -program

 • panelistNumericPassword: Lösenordet för att delta i Webex-videomötet från ett videokonferenssystem eller -program

Om webbplatsen har stöd för Webex-video har Webex Events videoprivilegier och händelsen har stöd för Webex-videoplattform 2 (CMR 4.0),GetEvent returnerar dessa element. Annars GetEvent returnerar inte dem.

API:er som påverkas:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

Nytt element panelistNumericPassword lades till i GetSessionInfo API

GetSessionInfo har ett nytt element, panelistNumericPassword, som innehåller lösenordet för att delta i Webex-videomötet från ett videokonferenssystem eller -program.

Om webbplatsen har stöd för Webex-video har Webex Events videoprivilegier och händelsen har stöd för Webex-videoplattform 2 (CMR 4.0),GetSessionInfo returnerar dessa fyra element:

 • isCETMeeting: ett booleskt sant/falskt som anger om Webex-händelsen har stöd för Webex-videoplattform 2 (CMR 4.0)

 • sipURL: URL:en som används för att delta i Webex-videomöten från ett videokonferenssystem eller -program

 • standaloneDialingIPAddress: IP-adressen som kan användas för att ringa in till Webex-videomötet från ett videokonferenssystem eller -program

 • panelistNumericPassword: Lösenordet för att delta i Webex-videomötet från ett videokonferenssystem eller -program


Till Webex Meetings har dessa element redan existerat i GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

Schemaändringar som gjorts för GetEvent och GetSessionInfo

GetEvent Uppdateringar:

GetSessionInfo Uppdateringar:

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP18

Klicka här för att hämta XML API 11.0 SP18-schemat.

Nytt element EnableCloudTelepresence lades till i getSite API

Ett nytt element, EnableCloudTelepresence lades till i getSite Api.

När alternativet EnableCETForAllUsers är aktiverad kontrollerar Webex för att se om användaren har stöd för Webex-video (CMR). Det returnerar nu även ett nytt element EnableCloudTelepresence i getSite Api.

API:er som påverkas:

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence

getSite Exempelsvar:

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP17

Nytt element returnShareToMeRecording lades till i LstRecording API-begäran

Ett nytt element, returnShareToMeRecording, lades till i LstRecording Api. returnShareToMeRecording är en boolesk i begäran om LstRecording.

Detta nya element har lagts till för att stödja upptagning av deltagares eller inbjudna inspelningar. returnShareToMeRecording är en flagga som låter LstRecording API vet att det måste returnera deltagare eller inbjudna inspelningar.

När returnShareToMeRecording är inställt på True, LstRecording returnerar den inspelningar användaren som ägare och returnerar även den inspelade användaren som en deltagare eller inbjuden som delas av ägaren.


Om flaggorna för automatisk delning och manuell delning är inaktiverade LstRecording returnerar endast användaren som ägare av inspelningarna.

När returnShareToMeRecording är inställt på False, eller så inkluderas inte det här elementet i förfrågan, LstRecording följer samma logik som tidigare: returnerar den inspelningar användaren som ägare.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

LstRecording Uppdateringar:

Nytt element shareToMe lades till i LstRecording API-svar

Ett nytt element, shareToMe, lades till i LstRecording Api. shareToMe är en boolesk i svaret för LstRecording.

Detta nya element har lagts till för att stödja upptagning av deltagares eller inbjudna inspelningar. shareToMe är en flagga som definierar om användaren är ägaren, eller deltagaren eller inbjuden för aktuell inspelning.

När shareToMe Är True, användaren är inte ägare av den aktuella inspelningen. Användaren kan vara en deltagare eller en inbjuden, eller så delas inspelningen av ägaren.

När shareToMe Är False, eller så finns detta element inte i svaret, LstRecording följer samma logik som tidigare: användaren äger den aktuella inspelningen.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • shareToMe

LstRecording Uppdateringar:

Nya element för deltagarkapacitet har lagts till API getSite Svarstid

Fyra nya element har lagts till i getSite API för att ange deltagarkapaciteten för följande Webex-tjänster:

attendeeCapacityForMC – Webex Meetings

attendeeCapacityForEC – Webex Events

attendeeCapacityForTC – Webex Training

attendeeCapacityForSC – Webex Support

Dessa returnerade värden anger det maximala antalet deltagare som mötet, händelsen eller sessionen kan ha. De är barn till CISiteLicenseInfo element i svaret.

API:er som påverkas:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

getSite Svarsexempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP16

Ny API hostStreamURL lades till i lstRecordingResponse

Elementet hostStreamURL lades till i LstRecording svaret som en del av inspelningsinformationen. hostStreamURL returnerar en URL som värden kan använda för att visa inspelningen utan att först behöva logga in. Denna URL är giltig i 30 minuter efter att den har skapats.

API:er som påverkas:

 • hostStreamURL

hostStreamURL Svarsexempel:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API använder ny WebDB-modell för att returnera data

På kundens begäran kommer API:et GetSite hämtar nu mer korrekt värdlicens, användarrapporteringsdata och andra data med den nya WebDB-modellningen för CI-webbplatser.

API:er som påverkas:

 • GetSite

GetSite Svarsexempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSite Svarsexempel på EE-webbplatser:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>false</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP15

Återgå Webex Meetings länken med hjälp av GetSessionsInfo API

Schemat för t GetSessionInfo API har ett nytt returvärde, meetingLink. Du kan använda en möteslänk för att starta ett Webex-möte som värd eller genom att ansluta dig till ett Webex-möte som deltagare.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

GetSessionInfo Svarsexempel:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>
</serv:bodyContent>

Nytt villkor för förfrågan av RecordingIDLstRecording API

Du kan nu använda LstRecording för att fråga efter inspelningar med recordingID. Det finns två typer av inspelnings-ID:

 • Inspelnings-WEBEX MEETINGS, Webex Events och Webex Training

 • NBR-inspelnings-ID för diverse inspelningar

Om det finns en serviceType element i XML-förfrågan och LstRecording returnerar endast en tjänstinspelning (Webex Meetings, Webex Events och Webex Training).

Om det inte finns serviceType element i XML-förfrågan och LstRecording returnerar endast en NBR-inspelning.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • RecordingID

LstRecording Svarsexempel:

Exempel på förfrågan om ett inspelnings-ID för tjänsten:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Exempel på förfrågan om ETT NBR-inspelnings-ID:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP14

Preliminär användningssammanfattningsrapporter Meeting Center

Två nya API:er har lagts till Meeting Center preliminära rapporter, LstmeetingusagePreliminaryHistory och LstmeetingattendeePreliminaryHistory. Dessa kommer att ha samma beteende som LsteventsessionPreliminaryHistory och LsteventattendeePreliminaryHistory i den slutliga rapporten.

API:er som påverkas:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory Exempel på förfrågan:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory Svarsexempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific Daylight Time, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>
                <history:trackingCode>
                    <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Exempel på förfrågan:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Svarsexempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1,222,654-3210,,,,</history:phoneNumber>
                <history:address1>1 Any Street</history:address1>
                <history:address2>xyz</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>CA</history:state>
                <history:country>USA</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>user test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test host</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Returnera SIP-URL och Skype-URL från GLA GetsessionInfo API

Två nya element, <sipURL> och <skypeURL>, bifogades svaret vid samtal till GLA GetSessionInfo Api. Dessa element är baselement som kan returneras för anonym åtkomst.

 • <sipURL> kan användas för att delta i möten från en TelePresence eller annan Cisco-videoenhet. På det här sättet bör endast möten med Ciscos videoplattformsversion 1.0 eller 2.0 returnera Ditt möteInfo <sipURL> elementet.

 • <skypeURL> kan användas för att delta i möten från en Microsoft Skype-app utan några begränsningar eller villkor, så att den kan returneras för varje samtal.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

Svarsexempel:

Returnera SIP-URL och möteslänk från GetMeeting API

Tre nya element: <isCETMeeting>, <meetingLink> och <sipURL>, bifogades svaret vid uppringning av GetMeeting Api.

 • <isCETMeeting> returnerar om mötet använder en Cisco-videoplattform (stöder TelePresence och video).

 • <meetingLink> kan användas för att ansluta till möten.

 • <sipURL> kan användas för att delta i möten från en TelePresence eller annan Cisco-videoenhet. På detta sätt bör endast möten med Ciscos videoplattformsversion 1.0 eller 2.0 GetMeeting returnera elementet.

API:er som påverkas:

 • GetMeeting

GetMeeting Svarsexempel:

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP13

Meddelande om att elementet i <siteID> det överordnade <securityContext>

Cisco planerar att ta ur <siteID> elementet i den överordnade <securityContext> elementet och ersätt det med <siteName>. På grund av ett stort antal <siteID> element som ofta ändras under webbplatsmigrering, organisationer medför höga underhållskostnader för att fortsätta använda detta element. Det här meddelas härmed två år i förväg.

 • För befintliga Webex-kunder kommer påverkan att ske 1 maj 2020.

 • Nya kunder måste använda <siteName> element från och med 1 maj 2018.

 • Kunder som gör integreringar med CI, Spark eller Atlas-systemet måste använda <siteName> element från och med 1 maj 2018.

API:er som påverkas:

 • <siteName>

 • <securityContext>

Datavalideringen av <tollCallInData> och <tollFreeCallInData> Element

Från och med 1 juni 2018 kommer båda <tollCallInData> och <tollFreeCallInData> API:er kommer att valideras som data. Detta påverkar <CreateUser> och <SetUser> Api.

Webbplatser som använder icke-giltiga strängar eller felaktigt formaterade strängar i sina inringningsdata måste korrigera strängarna för att dessa element ska överföra datavalideringen.

Nedan följer exempel på CreateUser och SetUser, tollCallInData och tollFreeCallInData i korrekt format:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86,123,4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1,86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86,123,4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0,86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>false</createOnBridge>
        <defaultFlag>false</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

UPPDATERINGAR AV XML API 11.0.0 SP12

Två nya API:er SetContact och DelContacts

XML API-schemat hade tidigare bara de två API:erna CreateContacts och LstContacts, som inte gav fullständig hantering av användarkontakter. För att kunna tillhandahålla bättre funktionalitet för att hantera användarkontakterna med XML API har vi lagt till dessa två nya API:er SetContact och DelContacts.

API

Anteckningar

SetContact

Ring detta API för att ändra kontaktinformation såsom e-post, namn, titel och språk.

Undantag:

 • Om kontakten inte hittas av contactEmail-elementet returneras undantaget 140004 "Kontakt hittades inte"

 • Om Webex-webbplatsen inte har stöd för ett visst språk returneras undantaget 030060 "Inte ett giltigt språk"

 • Om den nya e-postadressen som användaren vill ändra till är en dubblett med en annan kontakt i Mina kontakter-listan, returneras undantag 140001 "E-post används av en annan kontakt"

DelContacts

Ring detta API för att ta bort en eller flera kontakter från Mina kontakter lista baserat på givna e-postmeddelanden.

contactID returneras om det givna e-postmeddelandet hittas i Mina kontakter-listan och ignorerar den givna e-postadressen om den inte finns i Mina kontakter listan.

Om alla e-postadresser inte finns Mina kontakter, returneras undantaget 00015 (tyvärr, inga poster hittades).

API:er som påverkas:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact Exempel på förfrågan:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Contact Email adress</contactEmail>
           <contact>
                <name>New Contact Name</name>
                <email>New Contact Email Address</email>
                <title>New Title</title>
                <company>New Company</company>
                <notes>New Notes</notes>
                <url>New Link</url>
                <phones>
                    <phone>1,,408######,,,,</phone>
                    <mobilePhone>1,,408######,,,,</mobilePhone>
                    <fax>1,,408######,,,,</fax>
                </phones>
                <address>
                    <address1>New Address 1</address1>
                    <address2>New Address 2</address2>
                    <city>New City</city>
                    <state>New State</state>
                    <zipCode>New ZipCode</zipCode>
                    <country>New Company</country>
                </address>
                <language>New Language</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact Svarsexempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts Exempel på förfrågan:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts Svarsexempel:


I det här exemplet raderas två befintliga kontakter från Mina kontakter listan.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


I det här exemplet finns e-postmeddelandena inte i Mina kontakter listan.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP11

Ny API LstTrainingPollResultsHistory

Symbolen LstTrainingPollResultsHistory API:et implementerades ursprungligen i URL API:en. På kundens begäran har den nu implementerats i XML-API:en.

Listresultat för omröstningar returneras genom att en Training Center sessionKey. API:et kan begäras av Training Center sessionsägaren eller en webbplatsadministratör.


Den förbättrade tc-omröstningsinställningen måste aktiveras innan utbildningsresultat lagras i WebEx DB:

API:er som påverkas:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory Exempel på förfrågan:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


Begäran är endast för T32/XML API 11.0.0.

LstTrainingPollResultHistory Svarsexempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC poll test 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 1 (multi-choice/single-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (multi-choiec.multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer D,test answer C,test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Survey</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 1 (multi-choiec/sinngle-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 2 (multi-choiec/multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer D,survey answer C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer C,survey answer B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 3 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Svaret är annorlunda om mötet inte hittas, inte tillhör den användare som begär det, eller om användaren som begär det inte också är en webbplatsadministratör.

Svarsexempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Ny attendeeSendVideo alternativ i API:erna CreateTrainingSession, SetTrainingSession och GetTrainingSession

Eftersom alternativen som finns tillgängliga vid schemaläggning Training Center ett möte inkluderar Skicka video har XMLAPI:et nu lagt tillattendeeSendVideo alternativ för att skapa, hämta och ställa in API:er för Training Center sessioner.

API:er som påverkas:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Design

Alternativet sparades i DB-tabell WbxMMConfParam/paramvalue som paramname = "optionSupportSendVideo"

CreateTrainingSession Begär uppdateringar:

SetTrainingSession Begär uppdateringar:


Begäran är endast för T32/XML API11.0.0.

GetTrainingSession Svarsuppdateringar:

Byt ConfName max 128 visningstecken

Konferensnamnsträngen ConfName är nu begränsad till högst 128 visningstecken. Denna ändring stämmer överens med begränsningen för J2EE-startsidan. Om en API-begäran inkluderar ConfName som är tom eller överstiger en teckenlängd på 128 tecken visas följande felmeddelande:

"060065 Konferensnamn som inte har matas in. Konferensnamnet får inte vara tomt eller överstiga den maximala visningslängden 128."

API:er som påverkas:

 • ConfName

Undantagsmeddelande har ändrats i API LstRecording

Undantagsmeddelandet utlöstes när frågetidsomfånget överskrider den maximala gränsen för API:et LstRecording ändrades. Frågor har som standard stöd för fyra veckors inspelningar. Förfrågningar som gäller mer än fyra veckor får följande felmeddelande:

"999999 Överskred maximal frågetid på 28 dagar".

API:er som påverkas:

 • LstRecording

Uppdateringar av XML API 11.0.0 SP10

XML API 11.0 SP10-uppdateringen har inga schemaändringar.